Verkkoryhmä 2:
Keskustelun 9.-19.9.2002 yhteenveto

Hyvää perjantaita, verkkoryhmä 2!

Tässä yhteenvetoa ryhmänne ensimmäisen vaiheen keskustelu-osuudesta, jossa oli tarkoitus miettiä oman hankkeen näkökulmasta tiettyjä perusasioita ja käydä keskustelua toisten kanssa niiden tiimoilta.

Ryhmänne on ollut erittäin aktiivinen - viestejä on lähetetty kaikkiaan 65 kappaletta ja aktiivisia käyttäjiä keskustelualueella kirjattiin 30. Olette esittäneet hyviä kannustuspuheenvuoroja, ideoita ja lisätietoja toisillenne sekä etsineet yhteistyömahdollisuuksia hankkeidenne tiimoilta. Vuorovaikutusta - ja laadukasta sellaista - on tapahtunut.

Myös toimija/toimintaympäristöanalyysinne ovat jo tässä koulutuksen alkuvaiheessa olleet onnistuneita, osa hyvinkin pitkälle mietittyjä. Kaikki sellaisia, että niitä kannattaa ehdottomasti käyttää pohjana, kun työstätte valmiiksi tämän verkkojakson tehtävänä ollutta oman hankkeen suunnitelmaraporttia. Jos tässä jakson ensimmäinen keskustelu ehti mennä ohi, voi aktiivisella muiden töiden kommentoinnilla verkkojakson loppuosuudessa kuroa kiinni alun ehkä vähäiseksi jäänyttä osallistumista.


Seuraavien teemojen alla on kootusti muutamia johtopäätöksiä ja kommentteja esitystenne pohjalta:

Hankkeen inhimilliset ja aineelliset resurssit

Ryhmässänne vaikuttaa siltä, että harvalla on erillistä rahoitusta tiedossa tai sovittuna tätä hanketta varten. Rahoitukseen liittyen keskustelulistallanne tiedotettiin myös Virtuaalikielikeskushankkeen osahankkeiden ensi vuoden hausta, jossa siis on mahdollista hakea rahoitusta erilaisiin kehittämishankkeisiin. Toivottavasti olette voineet hyödyntää tuota mahdollisuutta - hakuaikakin on ilmeisesti edelleen käynnissä, 15.11.2002 asti?

Lähes jokaisssa oman hankkeen pohdinnassa mainittiin resurssiongelmana AIKA: omaa aikaa käytetään hankkeen edistämiseen silloin, kun muilta töiltä ehtii eli valitettavan harvoin. Mikä sitten saa teidät viemään läpi vaativiakin hankkeita, jos rahoitusta ei erikseen ole ja työaika rajallista? Moni on maininnut tekevänsä kehittämistyötä omasta mielenkiinnosta ja halusta ymmärtää ja oppia uutta verkko-opetuksen saralla. Yksi teistä puki asian sanoiksi näin. "Teen tätä sekä puhtaasta mielenkiinnosta verkkopedagogiikkaa kohtaan että itseni ja opetukseni kehittämisen halusta, jonka vuoksi löydän sille väkisinkin jostakin aikaa, kuten kaikelle muullekin todella tärkeälle."

Tuen tarve ja miten tukea on saatavissa

Monet teistä ovat maininneet, että teillä on yksi tai muutama osaaja/tukihenkilö apunanne tarvittaessa. Useimmiten ongelmat tuntuisivat kietoutuvan teknisiin kysymyksiin ja niissä erityisesti mainttiin tukea tarvittavan, konkreettisesti mm. oppimisalustan/-ympäristön valinnassa. Näyttäisi vahvastii siltä, että tällaisen ihmisen/ihmisten merkitys opettajien omassa (verkko-)opetuksen kehittämistyössä on todella suuri ja keskustelujenne perusteella varsin monella myös sellainen henkilö työyhteistöstä löytyy!

Edellisen lisäksi Tievie-koulutuksen muut osallistujat ja oma paikallinen mentorryhmä mainittiin tahoiksi, joilta haetaan ja saadaan tukea

Hyvä idea oli kartoittaa opiskelijoiden mielipiteitä, toiveita verkkomateriaalien ( mm. testit, ohjeet..) kehittelyssä.Näin on mahdollista saada tukea omalle hankkeelle autenttisilta 'asiakkailta', voi tehdä korjausliikkeitä tai parannuksia saadun palautteen perusteella.

Mainintoja muista tukipalveluista omassa yliopistossa

Edellisen kysymyksen yhteydessä on tuesta puhuttu jo paljon, varsinaisina tukipalveluina/instansseina mainittiin mm. atk-keskus (ilmaista palvelua pääsääntöisesti?), oma yksikkö sekä koulutus- ja tutkimuspalvelut -yksikkö.

Erityisiä keskusteluteemoja ryhmässä: kielikysymys, tekijänoikeudet

Muutaman kommentin verran tuli keskustelua siitä, millä kielellä verkossa tulisi kieliopinnoissa toimia. Miten toimintatavat eroavat tai pitäiskö niiden erota ns. 'perinteisistä' käytänteistä? Onko esim. verkkokurssin ohjeistus tai ohjaus hyvä olla opiskelijoiden omalla äidinkielellä vai sillä jota opiskellaan. Entä opiskelijoiden tuotokset? Voiko opiskelijoilta toivoa ja vaatia esim. oppimispäiväkirjan pitämistä opiskeltavalla kielellä? Hyviä pohdintoja ja mielipiteitä nousi esille ja tämä on varmasti yksi aihe, johon on löydettävissä erilaisia toimivia käytänteitä - kokeilemisen ja kokemuksen kautta.

Toinen keskustelunpätkä kietoutui tekijänoikeuksien ympärille. Jos tekijänoikeuskysymykset jäivät vielä mietityttämään, kannattaa palata keskusteluun ja poimia ainakin pari esitettyä linkkivinkkiä jatkolukemista varten.

Kokonaisuudessaan oivallista vuorovaikutusta, tästä on hyvä jatkaa!
Hyvää opintojen ja syksyn jatkoa toivottaen,
Riikka Lauhia

Päivitetty 11.10.2002 /rl