Verkkoryhmä 3:
Keskustelun 9.-19.9.2002 yhteenveto

Hei verkkoryhmä kolmosen jäsenet!

Olemme nyt analysoineet keskustelujanne ja tässä yhteenvetoa siitä. Tarkoituksenahan oli miettiä oman hankkeen näkökulmasta tiettyjä perusasioita ja käydä keskustelua toisten kanssa niiden tiimoilta. Ryhmässänne lähetettiin kaikkiaan 37 viestiä ja keskustelussa oli mukana 19 aktiivista osallistujaa. Hankkeiden kuvausten perusteella vireillä on jalat maassa, järkevin askelin eteneviä verkon hyödyntämisprojekteja. Tehtyä tuumailua ja tekstiä kannattaa ehdottomasti käyttää pohjana, kun työstätte valmiiksi tämän verkkojakson tehtävänä ollutta oman hankkeen suunnitelmaraporttia.

Toistenne töiden kommentointi ja niistä virinneet keskustelupolut osoittiviat, että ryhmänne kehitti varsin toimivaa vuorovaikutusta näin verkon välityksellä: kannustuspuheenvuoroja, ideoita ja lisätietoja toisillenne sekä yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista.


Seuraavassa vielä kolmen teeman alla muutamia ajatuksia, kommentteja, johtopäätöksiä keskustelujenne pohjalta:

Hankkeen inhimilliset ja aineelliset resurssit

Resursseista oli keskeisesti keskustelussa tekijän oma aika: erityisesti ajan puute: "..kuinka kehittää opetusta, kun aika ei riitä edes sen suunnitteluun." Useissa hankekuvauksissa mietitään ihan lähtökohtaisesti, että omaa aikaa käytetään hankkeen edistämiseen silloin, kun muilta töiltä ehtii. Ajankäytön ongelmaan oli eräässä toisessa verkkoryhmässä hyvä vinkkikin: perjantai-iltapäivä varataan lukemiseen ja surffaamiseen. Samaa viikkoaikataulun tekemistä voisi käyttää itse tekemiseenkin.

Erillinen rahoitus omalle hankkeelle oli ainakin yhdellä (Virtuaaliyliopiston hankerahoitus), muut tekevät hankkeeseen liittyvää työtä pitkälti osana virkatyötään tai sen ohella, ilman erillisrahoitusta.

Tuen tarve ja miten tukea on saatavissa

Moni teistä mainitsi saavansa tukea lähikollegoiltaan sekä mm. mentoriltaan. Teknistä tukea mainittiin olevan saatavilla maksuttomasti mm. oman yliopiston oppimis- ja atk-keskuksista. Yksi kiteytys tuen saatavuudesta vaikkapa tähän tyyliin: "Jos on tarpeen, niin teknistä tukea löytyy heti oven takaa, ja jos ei sieltä niin sitten yliopiston koulutus- ja tutkimuspalveluista."

Keskustelujen perusteella vaikuttaa siltä, että lähellä olevan tuki-ihmisen/ihmisten merkitys opettajien omassa (verkko-)opetuksen kehittämistyössä on todella suuri. Useilla teistä mitä ilmeisemmin myös sellainen henkilö työyhteisöstä löytyykin. Kiitettävän monella laitoksella lähituen merkitys on ymmärretty tärkeäksi asiaksi, ja tästä yhtenä esimerkkikommenttina erään teistä sanomana: "Käytännön toteutuksessa apuna on laitoksellemme sijoitettu atk-keskuksen harjoittelija.".

Erityisiä keskusteluteemoja ryhmässä: opiskelijapalaute

Opiskelijapalaute kirvoitti yhden pidemmän keskustelun, ja ongelmakohtien ohella esitettiin myös käytännön ideoita ja toteutuksia palautteen saamiseksi ja höydyntämiseksi, kuten palaute pakollisena osasuorituksena kurssilla, opiskelijoiden mietinnät pienryhmissä aiheena rakentava palaute ja hyvä palautteenantokeinot sekä sähköinen keskustelufoorumi.


Toivotan antoisaa syksyä ja tarmoa tievieopintojen jatkolle!
Riikka Lauhia

Päivitetty 11.10.2002 /rl