Verkkoryhmä 4:
Keskustelun 9.-19.9.2002 yhteenveto

Hyvät verkkoryhmä nelosen jäsenet!

Olemme käyneet läpi ryhmänne keskusteluja ja tässä kokoavia kommentteja käydystä viestinvaihdosta. Tarkoituksenahan oli miettiä oman hankkeen näkökulmasta tiettyjä perusasioita ja käydä keskustelua toisten kanssa niiden tiimoilta. Ryhmänne oli todella vireä ja tuottavainen - kahden viikon periodin aikana lähetettiin kaikkiaan 57 viestiä ja keskustelussa oli mukana 18 aktiivista osallistujaa (eli vähintään yhden viestin lähettäjää). Toistenne hankkeisiin löysitte monet hyviä kehittämisideoita ja kannustuspuheenvuoroja käytettiin ilahduttavasti.


Seuraavaan on koottu muutamia keskusteluissanne virinneitä teemoja ja kommentteja niihin.

Hankkeen inhimilliset ja aineelliset resurssit

Erillinen rahoitus omalle hankkeelle oli muutamalla teistä. Oma työpaikka on saattanut tulla vastaan rahoitusasioissa mm. siinä, että tievie-koulutuksen osallistumiskustannukset ja siihen käytetty aika on hoidettu ja hyväksytty työnantajan taholta. Muut tuntuvat tekevän hankkeeseen liittyvää työtä pitkälti osana virkatyötään ilman erillisrahoitusta.

Henkilöresurssien näkökulmasta hankkeet näyttäytyvät pääosin yhden henkilön hankkeina, jolloin toimitte useassa eri roolissa samanaikaisesti: hankkeen suunnittelijana, teknisenä toteuttajana kuin myös varsinaisen kurssin tai koulutuksen vetäjinä / opettajina.

Tuen tarve ja miten tukea on saatavissa

Mentor mainittiin usein tärkeäksi tukihenkilöksi oman hankkeen onnistumisen kannalta. Keskustelujen perusteella vaikuttaa siltä, että ylipäätään lähellä olevan tuki-ihmisen/ihmisten (mentor, kollega, nimetty atk-tukihenkilö...) merkitys opettajien omassa (verkko-)opetuksen kehittämistyössä on todella suuri. Useilla teistä mitä ilmeisemmin myös sellainen henkilö työyhteisöstä löytyykin. Yhtenä tukipalvelujen tarjoajana omassa yliopistossa mainittiin edellisten yksittäisten henkilöiden lisäksi ATK-keskus. Mielenkiintoista on pohtia, tulevatko nämä tukihenkilöt useammin 'virallisen' organisaation tarjoamana vai löytävätkö kollegat toisensa ja tukensa enemmän epävirallisia reittejä pitkin.

Myös kanssaopiskelijat tässä TieVie-koulutuksessa nähtiin teidän ryhmässä arvokkaiksi tuen tahoiksi. Aktiivinen ja laadullisesti syvällekin menevä vuorovaikutus keskustelualueellanne kielii siitä, että tätä tukea olette jo osanneet hyödyntää (itseohjautuvan ja aidon oloisesti, siitäkin huolimatta että tehtävän ohjeistuksessa teitä tällaiseen vuorovaikutukseen kehotettiinkin)

Erityisiä keskusteluteemoja ryhmässä: keskustelufoorumit, ohjaus ja palaute sekä tekijänoikeudet

Oppimisympäristöt ja ehkä tarkemmin keskustelufoorumit pohdituttivat teitä keskustelun alkupuolella. Eräässä toisessakin ryhmässä oli hieman vastaavanlaista kommentointia, ja sieltä soveltaen voisi tässäkin kohtaa todeta, että tämä TieVie-koulutus sinänsä toimii osallistujille testialustana ja kannattaakin miettiä opiskelijan roolista käsin mikä toimii ja mikä ei. Ja kuten hieman olittekin jo tehneet, tässä yhteydessä kannattaa hetken miettiä myös mikä saa oman itsen toimimaan opiskelutilanteessa, esim. juuri keskustelutehtävissä.

Ohjauksesta ja palautteen antamisesta ryhmässänne ryöpsähti loistava keskustelupolku. Mietittiin sekä opettajien että opiskelijoiden suhtautumista vertaispalautteeseen ja siihen, kuka ohjaa ketäkin verkossa. Pääsääntöisesti opiskelijoiden toisillleen antama vertaispalaute kurssilla koettiin kannatettavaksi ja hyödylliseksi toimintatavaksi. Ohjaus teemana on myös hyvin mielenkiintoinen: verkko antaa entistä paremmat mahdollisuudet yksilölliseen ohjaukseen ja vuorovaikutukseen opiskelijan ja opettajan (kuin myös opiskelijoiden välisen) kesken. Samalla vastaan voi tulla ajankäytöllinen mahdottomuus, kun opiskelijoita yhdellä kurssilla alkaa olla paljon (yli 20 koettiin jo varsin suureksi määräksi) ja henkilökohtaiset ohjauskeskustelut voivat vaatia opettajalta merkittävää ajallista satsausta. Teknillisessä korkeakoulussa tätä problematiikkaa on yritetty ratkaista mm. niin, että kurssin alussa opettaja ilmoittaa tietyt päivät ja ehkä kellonajatkin, jolloin vastaa opiskelijoiden sähköpostikysymyksiin tai news-keskusteluissa esiin tulleiisiin asioihin. Näin opiskelijatkaan eivät turhaan oleta, että opettaja on heidän käytettävissään kellon ympäri.

Yksi ryhmäänne pohdituttanut asia oli tekijänoikeudet. Verkkoryhmä kakkosessa pohdittiin samaista asiaa ja jos tekijänoikeuskysymykset jäivät vielä mietityttämään, kannattaa vilkaista tuota toisen ryhmän keskustelua ja poimia pari linkkivinkkiä jatkolukemista varten (mm. Tytti Tenhulan viesti verkkoryhmä 2:n keskustelussa 19.9., otsikolla 'Toimintaympäristön analyysi ja..' ).


Keskusteluanne oli antoisaa seurata, nyt toivotan reipashenkistä syksyä - ja tarmoa tievien parissa, tästä on hyvä jatkaa!
Riikka Lauhia

Päivitetty 11.10.2002 /rl