Verkkoryhmä 5:
Keskustelun 9.-19.9.2002 yhteenveto

Hyvät verkkoryhmän 5 jäsenet!

Ryhmä 5 taisi olla verkkojakson keskustelun kaikkein aktiivisin: tähän päivään mennessä oli lähetetty peräti 82 viestiä. Aktiivisia lukijoita oli 32 (joista osa, mutta vain pien osa, kieltämättä ryhmän ulkopuolisia). Ryhmän 25:stä jäsenestä 22 osallistui keskusteluun. Aktiivisinta keskustelua virisi monestakin aiheesta, mainittakoon tässä että aluksi erilaisista opiskelualustoista ja tekniikasta ja myöhemmin erityisesti verkkokeskustelusta opetusharjoittelussa.

Omia hankkeita olivat ulkoistaneet tehtävänannossa esitettyjen kysymysten valossa kaikki ryhmän aktiiviset jäsenet. Samoin kommentteja oli virinnyt noin puoleen niistä. Kaikki eivät huomanneet hyödyntää kanssaopiskelijoita oman hankkeen konsultteina esim. esittämällä kysymyksiä. Toki tämä mahdollisuus on jatkossakin käytettävissä!

Niiden, jotka eivät oikein vielä kerinneet mukaan keskusteluun, kannattaa tuoda käsiteltyjä asioita omasta hankkeesta tehtävässä raportissa seuraavassa vaiheessa. Aktiivisella muiden osallistujien hankkeiden kommentoinnilla voi kuroa kiinni alun vähäistä osallistumista.

Joka tapauksessa, tämä oli hyvä alku!

Alla koonnos keskustelusta, jonka olen jäsentänyt eri teemoihin. Keskustelua käytiin todellakin laaja-alaisesti esitettyjä kysymyksiä laajemmalti.

Resurssit

Resursseista oli keskeisesti keskustelussa tekijän oma aika: erityisesti ajan puute. Jotkut jopa epäilivät, kerkiääkö edes pyytää apua. Epäiltiin että verkko-opetuksen kehittämien on muun päälle tuleva lasti. Olipa tähän yksi hyvä vinkkikin: perjantai-iltapäivä varataan lukemiseen ja surffaamiseen. Samaa viikkoaikataulun tekemistä voisi käyttää itse tekemiseenkin.

Tukifunktiot

Tukifunktiot eri yliopistoissa tuntuivat olevan parhaiten Virtuaaliylipistohankkeiden tiedossa. Muulla statuksella olevat projektit olivat vähemmän käyttäneet/tietoisia yliopiston erilaisista tukihenkilöistä ja tiimeistä.

Tuki nähtiin tulevan lähestulkoon aina omasta lähiympäristöstä, jos ollenkaan.
"Tuntuu, että yliopistossa puhutaan kyllä tiimeistä, mutta käytännössä täytyy tehdä paljon pelkästään omin avuin ja olla tuhattaituri. Mutta toisaalta on kyllä oikein hauskaa oppia uutta ja oppia hallitsemaan omaa työkenttäänsä monipuolisesti!" Tuo jälkimmäinen kommentti on mielenkiintoinen: halutaan itse tekemisellä laajentaa oman työn ulottuvuuksia. Peräänkuulutettiin myös "rautaisia ammattilaisia ja vielä erittäin yhteistyökykyisiä - mistäpä näitä ihmemiehiä tai -naisia napattaisiin?". Vuorovaikutus kun on tärkeätä kaikenlaisessa ryhmätyöskentelyssä. Pohdittiin myös työnjakoa ja osaamista: pitäisikö opettajien käytössä olla tekninen ja graafinen tukipalvelu vai pitäisikö opettajien olla monitaitajia?

Teknologia, tekniikka

Keskustelussa vaihdettiin kokemuksia ja näkemyksiä erilaisista opiskeluympäristöistä. Tuli mm. esiin. että integroidut alustat ovat aina kompromissi: teknologia voi rajoittaa, eli saatavilla oleva teknologia määrittää myös mitä voidaan tehdä. Esim. online-keskustelua on turha suunnitella jos ei ole käytössä chat-työkalua. Mietittiin myös sitä, onko hyvä että opiskelija kohtaa monia eri ympäristöjä. Se voi turhauttaa, kun ne toimivat eri logiikalla. Toisaalta tässä yhteydessä nostettiin esiin medialukutaito. Muuten, lisää linkkejä erilaisiin opiskelualustaesittelyihin ja selvityksiin löytyy osoitteesta: http://www.uta.fi/itpeda/linkit.html

Opetus- ja oppimiskäsitykset

Keskustelussa kuin keskustelussa ennen pitkää nousee aiheeksi behaviorismi versus konstruktivismi. Ajateltiin että ihmiset keskustelevat verkossa kun se on osa pakollista suoritusta, ja siten behavioristinen ihmiskuva olisi sittenkin toimiva. No, tähän voi todeta, että tuskin rajat ja rakenteet vielä tekevät mitään ratkaisua ei-konstruktivistiseksi. Tässä yhteydessä kannattaa hetken miettiä mikä saa oman itsen toimimaan opiskelutilanteessa, esim. keskustelutehtävissä. Oli mm. kokemuksia, että josko olisi keskusteluympäristö missä jatkaa lähipäivien kesken jäänyttä keskutelua... Mutta mikä onkaan usein käytäntö?

Omakohtaisen kokemuksen saaminen/hyödyntäminen

TieVie-koulutus sinänsä toimii testialustana. Kannattaa miettiä opiskelijan roolista käsin mikä toimii ja mikä ei. Toisaalta kyseltiin vinkkejä mm. seuraaviin asioihin, joihin nyt teillä kaikilla on verkko-opiskelijoilla jotakin sanottavaa:
- millaista verkko-opiskelijan opasta itse jaksatte lukea ja mikä jää lukematta?
- tarvitaanko ylipäätään verkko-opiskelijan opasta ja jos, niin millaisia asioita siellä tulisi nostaa esiin?
- miten tehdä tuotoksesta motivoiva?

Käytännön vinkit

Keskustelun joukossa oli paljon käytännön vinkkejä, esimerkiksi verkkotentin organisoinnista tai verkossa tutuksi tulemisesta: osallistumien kuvat ja leikkimielinen tehtävä. Keskustelua käytiin vilkkaasti myös kurssin sisällä olevasta testiryhmästä, jolle kurssia voisi virtuaalistaa muita enemmän. Näitä käytännönläheisiä vinkkejä ehdittiin myös peräänkuuluttaa.

Hankkeet

Hankkeet ovat varsin eri vaiheissa. Siksipä kurssilaisten kysymyksetkin ovat erilaisia. Useat osallistujat kertoivat laaja-alaisesti omista hankkeistaan (joita kannattaa hyödyntää kehittämishankkeen raportoinnissa TieVie-koulutuksen eri vaiheissa). Erityisen antoisia lienevät kuvaukset hankkeen kehittelyprosesseista, jotka sitten kirvoittivatkin keskustelua.


Tästä on hyvä jatkaa!

Antoisia opiskeluhetkiä toivotellen
Anna-Kaarina Kairamo

Päivitetty 11.10.2002 /akk