Teknillinen korkeakoulu
Turun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
  
INFO | VERKOSTO | OPETUS | OSAPROJEKTIT
Osaprojektit

Näillä sivulla esitellään verkoston osaprojekteja.

Virtuaalinen laboratorio-opas

Laboratorio-opas sisältää tietoa laboratoriossa työskentelyssä hyödyntäen eri mediaelementtejä (teksti, kuva, video, ääni).

 

 


Virtuaalinen laboratorio-opas

  • soveltuu erinomaisesti itsenäiseen opiskeluun esim. ennen laboratoriotyöjaksoja
  • laboratoriotyöjaksojen jälkeen esim. tutkimusprojektien jne. yhteydessä kertaavana materiaalina
  • antaa kuvaa esim. lukiolaisille siitä mitä laboratoriossa tehdään, toisin sanoen mitä orgaanisen kemian opiskelu on
Verkkolaskaripankki

Verkosto kokoaa yhteistä verkkolaskaripankkia, joka voidaan integroida opetukseen tai hyödyntää itseopiskelumateriaalina.

Spektrintulkintapankki

(tekeillä)

Orgaanisessa kemiassa opiskelijan on tärkeää osata tulkita erilaisia spektrejä. Spketrintulkintaharjoituksia tuotetaan modulaariseksi ja joustavaksi verkkototeutukseksi. Tarkoituksena on, että tulkintatehtävät ovat modulaarisuutensa vuoksi sovellettavissa useilla eri kursseilla. Spketrintulkintapankin tarkoituksena on helpottaa spketrintulkintakursseja pitävän opetushenkilökunnan työtä. He voivat esimerkiksi antaa opiskelijoille kurssiinsa liittyen verkkotehtäviä.


 
In English Päivitetty: 28.10.2005