TAVOITTEET JA TYÖSKENTELYTAVAT

Verkkojakson tavoitteet

  • Katsoa ympärilleen.
    Millaisessa ympäristössä, keiden kanssa ja tuella toteutan hankettani, teen työtäni?
  • Nähdä kauemmas.
    Mitä kaikkea verkko-opetuksen suunnitteluprosessissa on hyvä huomioida?
  • Oppia hahmottamaan oma hanke toisaalta projektina, joka edellyttää suunnitelmaa, aikataulua ja toteuttajia, toisaalta opetushankkeena, johon kuuluu (verkko)pedagoginen suunnittelu.

Työskentelytavat

Jakson aikana sinulta odotetaan itsenäistä opiskelua, ajatustesi jakamista vertaisryhmäsi kanssa verkkokeskustelussa sekä omatoimista suunnittelutyötä. Käytät verkkoa toisaalta työvälineenä ja toisaalta tietolähteenä. Kannustamme sinua hakeutumaan yhteistyöhön muiden opiskelijoiden kanssa. Optiman lisäksi voit käyttää sähköpostia ja kysyä mentoriltasi tai muilta opiskelijoilta ohjeita, neuvoja, ehdotuksia ja mielipiteitä. Kaikkien osallistujien yhteystiedot löytyvät TieVie-portaalissa olevasta osallistujalistasta.

Päivitetty 14.9.2004 /TJ