AIKATAULU JA TEHTÄVÄT

Verkkojakson aikataulu
Verkkojakson tehtävät
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Verkkojakson aikataulu

Verkkotyöskentely Lähitapaamiset verkkojakson aikana

17.9.-2.10.2001
Tehtävä 1: Verkko-opetuksen tuotantoprosessiin perehtyminen

 • materiaaliin perehtyminen
 • kysymykset: news-viesti

Syyskuu 2001
Paikallisryhmän tapaaminen

 • sovitaan kussakin yliopistossa erikseen
 • mentor ohjeistaa opiskelun aloituksen
 • mentor opastaa ensimmäisen verkkojakson newssien käytössä
 • taitokursseja tarjolla halukkaille

5.-12.10.2001
Tehtävä 2: Oman tuotantoprosessin suunnittelu

 • raportti omasta hankkeesta
 • perehtyminen muiden hankkeisiin ja kommentointi newsseissä

Anna lopuksi palautetta verkkojaksaosta portaalissa olevalla lomakkeella.

 

 

3.-4.10.2001
Lähiseminaari Espoon Dipolissa

 • Seminaarissa työstetään mm. kunkin hankkeen tuotantoprosessia.

Lokakuu 2001
Paikallisryhmän tapaaminen

Kokoontukaa tarpeen vaatiessa omissa korkeakouluissanne. Kokoontuminen on tarpeen, mikäli kaipaat tukea hankkeesi tuotantoprosessin suunnitelman teossa

Verkkojakson tehtävät

Oppimistehtävät on suunniteltu tukemaan kehittämishankettasi. Tekemällä tehtävät suunnittelet ja teet kehittämishankkeesi osia.

Tehtävä 1: Verkko-opetuksen tuotantoprosessiin perehtyminen 17.9.–2.10.2001

Perehdy näillä www-sivuilla esitettyyn, tuotantoprosessia käsittelevään materiaaliin. Pohdi, mitä tuotantoprosessilla tarkoitetaan sekä miten sitä käytetään oman hankkeen suunnittelun apuna.

Jos et ole vielä käyttänyt news-lukuohjelmaa, kokeile pääsyä newsseihin ensin news-testiryhmässä. Lähetä viesti 1.10.2001 mennessä oman ryhmäsi news-alueelle tuotantoprosessiin liittyvistä kysymyksistä, joita herää perehtyessäsi materiaaliin. Kysymykset toimitetaan edelleen lähipäivissä tuotantoprosessista luennoivalle henkilölle.

Tehtävä 2: Oman tuotantoprosessin suunnittelu 5.–12.10.2001

Vaihe 1

Suunnittele ja tuota mahdollisimman pian lähipäivien jälkeen ensimmäinen raportti oman hankkeesi tuotantoprosessista vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten hankkeesi liittyy yliopistosi/oman osastosi/yksikkösi tavoitteisiin?
 • Millaista opetusta ja oppimista hankkeesi tukee?
 • Mitä tehtäviä hankkeeseen sisältyy (esim. sisällön suunnittelu ja sen rajaaminen, oppimateriaalin ja tehtävien laadinta, toiminnallisuuden ja vuorovaikutuksen kuvaaminen, muualla tuotetun materiaalin hankinta, tekijänoikeuskysymykset, tuotanto, toteutus).
 • Käytettävissä olevat resurssit: raha, aika, osaaminen, teknologia (olemassa oleva, hankittava, organisaation asettamat rajoitteet)
 • Ketkä osallistuvat hankkeen toteuttamiseen? Työnjako? Jos ette itse tee jokaista vaihetta, pohdi, mistä saat lisäresursseja.
 • Alustava aikataulu

Tässä vaiheessa pohdit alustavasti omaa hankettasi. Tarkoituksena ei ole esim. kirjoittaa tarkkaa kuvausta hankkeen sisällöstä, tehtävistä tai opetuksellisista ratkaisuista, vaan niitä syvennetään koulutuksen edetessä. Raportti laajuus enintään sivu (max. 3000 merkkiä).

Julkista raportti yhdellä seuraavista tavoista:

 1. Tallenna suunnitelma kotisivuillesi, jos sinulla on sellaiset. Lisää linkki portaalissa olevaan osallistujan työtilaan.
 2. Tallenna teksti portaalissa olevaan työtilaan.
 3. Jos edellisissä tavoissa on ylipääsemättömiä ongelmia, voit lähettää tuotoksesi sähköpostitse Anna-Kaarina Kairamolle anna-kaarina.kairamo@hut.fi. Huom! Tämän tulee olla vain väliaikainen ratkaisu. Tuotoksesi ei ole muiden osallistujien luettavissa. Lisäksi koulutuksen jatkuessa sinun tulee joka tapauksessa kerätä eri jaksojen tuotosten keskeiset, kehittämishankettasi tukevat osiot työtilaan, joten kannattaa aloittaa nyt.

Vaihe 2

Perehdy toisten osallistujien suunnitelmiin portaalissa olevien osallistujientyötilojen kautta (pääset niihin käsisi kirjauduttuasi). Kommentoi vielä yhtä tai useampaa oman ryhmäsi suunnitelmaa lähettämällä viesti News-alueelle suunnitelmassa ilmenneistä kiinnostavista seikoista.

Pyri julkaisemaan oman hankkeesi raportti viimeistään 10.10.2001, jotta kanssaopiskelijoillesi jää aikaa tutustua siihen. Kaikki 12.10.2001 klo 16.00 mennessä raportin julkaisseet saavat palautteen 1,5 viikon sisällä henkilökohtaisesti sähköpostitse.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Jotta saat jakson suoritettua hyväksytysti, sinulta edellytetään

 • perehtymistä tuotantoprosessia käsittelevään aineistoon näillä www-sivuilla
 • osallistumista uutisryhmässä tapahtuvaan ajatusten vaihtoon ja keskusteluun vähintään kahden viestin verran
 • oman hankkeen tuotantoprosessin suunnittelua ja suunnitelman kirjaamista kotisivuillesi tai portaalissa sijaitsevaan osallistujan korttiin.

Palautetta

Annathan vielä palautetta verkkojaksosta portaalissa olevalla palautelomakkeella. Palautelomakkeeseen pääsee TieVie-portaalin ylälaidassa olevan "kirjautuminen" painikeen kautta. Valitse "Anna palautetta seminaarista". Palautteesi on tärkeä koulutuksen kehittämiseksi.

Päivitetty 12.10.2001 /AVä