JOHDANTO

Verkkojakson kuvaus
Tavoitteet
Työskentelytavat

Verkkojakson kuvaus

TieVie -koulutuksen ensimmäisellä verkkojaksolla perehdyt sisällöllisesti siihen, mitä on verkko-opetuksen tuotantoprosessi. Saat omakohtaisen kokemuksen työskentelystä avoimessa verkkoympäristössä. Opettelet myös käyttämään newssejä (uutisryhmä-palvelua) keskusteluympäristönä. Uutisryhmässä esitetään omia pohdintoja tuotantoprosessista ja kehittämishankkeista. Jakson aikana suunnittelet oman hankkeesi tuotantoprosessin ja jakson lopussa sinulla on alustava suunnitelma omasta kehittämishankkeestasi.

Tavoitteet

Verkkojakson tiedolliset tavoitteet:

  • selkiyttää verkko-opetuksen tuotantoprosessi
  • ymmärtää oman kehittämishankkeen tuotantoprosessi ja kehittää sitä edelleen
  • auttaa hahmottamaan tuotantoprosessi -käsitteen avulla oma hanke toisaalta projektina, joka edellyttää suunnitelmaa, aikataulua ja toteuttajia, toisaalta opetushankkeena, johon kuuluu (verkko)pedagoginen suunnittelu.

Verkkojakson taidolliset tavoitteet:

  • verkon avulla työskentelyn harjoittelu
  • tutustuminen newssien käyttöön koulutuksessa sekä vuorovaikutus newssien (uutisryhmän) käytön avulla
  • tehtävien tekeminen kotisivuille
  • verkko-opiskelun onnistumisen arviointi

Työskentelytavat

Jakson aikana sinulta odotetaan itsenäistä opiskelua, ajatustesi jakamista muiden osallistujien kanssa news-ryhmässä sekä omatoimista suunnittelutyötä. Käytät tieto- ja viestintätekniikka työvälineenä ja sekä tietolähteenä. Kannustamme sinua hakeutumaan yhteistyöhön muiden opiskelijoiden kanssa. Yhteisesti organisoidun keskustelun lisäksi voit käyttää sähköpostia ja kysyä mentoriltasi tai muilta opiskelijoilta ohjeita, neuvoja, ehdotuksia ja mielipiteitä. Kaikkien osallistujien yhteystiedot löytyvät TieVie-portaalissa olevasta osallistujalistasta.

Jakson tehtävät tehdään joko osallistujien omille kotisivuille tai portaalin osallistujakorttiin. Ne toimivat kansiona, jossa voit säilyttää jakson tehtävän. Tämän vuoksi heti koulutuksen alussa eri yliopistoissa järjestetään www-sivu-koulutusta, johon on hyvä osallistua, jos et ole aiemmin tehnyt kotisivuja.

Päivitetty 12.10.2001 /AVä