VirtuaaliTKK
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö TKK:lla

 

Anna lisäkommentteja 10.1.2003 mennessä!

linjaukset

lähetä lisäkommentteja

Opetusministeriö on pyytänyt oppilaitoksilta tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön strategista toimeenpanosuunnitelmaa vuoden 2002 loppuun mennessä.

TKK:n toiminnan peruslinjaukset on määritetty TKK:n kokonaisstrategiassa ja osastrategoissa. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö on TKK:n perustoiminnan tukemista.

Opintoasiain vararehtori kutsui työryhmän laatimaan Teknillisen korkeakoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön linjauksia. Linjapaperissa esitetyt välitavoitteet toimivat strategioissa esitettyjen tavoitteiden tukena. Työryhmän jäseniä ovat

  • vararehtori Matti Pursula (pj.)
  • suunnittelupäällikkö Kaisa Ala
  • tekn. yo Risto Kinnunen
  • opintoasiain päällikkö Anneli Lappalainen
  • projektipäällikkö Anna-Kaarina Kairamo (siht.)

TKK:n tietotekniseen infrastruktuuriin ja tukipalveluihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet esitetään alkuvuodesta 2003 valmistuvassa Tietotekniikkastrategiassa.

Kaikki kommentit luonnokseen ovat tervetulleita 16.12.2002 mennessä.

Lähetä kommenttisi sähköpostitse työryhmän sihteerille Anna-Kaarina Kairamolle.


16.12.2002 / opetuki