G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

LinkkejÄ

VIRTUAALIYLIOPISTO
   
  Suomen Virtuaaliyliopisto http://www.vy.fi
 

VERKKO-OPETUS

   
  Verkkopedagogiikka
    IT-Peda-verkosto http://www.uta.fi/itpeda/
Peda-forum, Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto
https://tammi.oulu.fi/pls/pedaforum/pedaforum.paasivu
 

TYÖKALUJA

   
  Oppimisympäristöjä
    Verkko-opetusalustaohjelmien www-osoitteet löytyvät Suomen Virtuaaliyliopiston sivulta Opetus -> Kurssin tuottajan työkalupakki -> Verkko-opetusalustojen esittelysivut
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/index.php?alasivu=verkkoalustat
 

KOULUTUSTA

   
  Kongresseja
    Online Educa http://www.online-educa.com
 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

   
  Kansainväliset järjestöt (geoinformatiikka/opetus)
    FIG
      Commission 2, WG on Virtual Academy http://www.fig.net/commission2/wgroups/wg2_1.htm
   

 

Surveying Education Database http://www.fig.net/figtree/sedb/index.htm

      International Federation of Surveyors http://www.fig.net
    ICA
      International Cartographic Association http://www.icaci.org

    IGU
      International Geographical Union http://www.igu-net.org
   

ISPRS

      International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
http://www.isprs.org
      Commission 6: Education, training and research institutions in remote sensing, gis and its applications and educator network http://www.commission6.isprs.org
      Educational pointers and Tutorials http://www.isprs.org/links/tutorial.html
    AGILE
      Association of Geographic Information Laboratories in Europe
http://www.agile-online.org
    EARSel
   

 

European Association of Remote Sensing Laboratories http://www.earsel.org
   
  Ulkomaiset yliopistot, tutkimuslaitokset
    University of Aalborg, Department of Development and Planning
http://www.i4.auc.dk/gisplan/default.htm
    University of Colorado at Boulder http://www.Colorado.EDU/geography/gcraft/contents.html
   
  Kansainvälisiä virtuaaliyliopistoja
    UniGIS http://www.unigis.org
    Swiss Virtual Campus http://www.virtualcampus.ch/
Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 25.08.2004