G E O I N F O R M A T I I K A N  V I R T U A A L I Y L I O P I S T O

 

Yhteystiedot

Hankkeessa mukana olevat yliopistoyksiköt ja yhteyshenkilöt:

Helsingin yliopisto
Maantieteen laitos
Professori Petri Pellikka
petri.pellikka@helsinki.fi
Teknillinen korkeakoulu
Maanmittausosasto
Professori Kirsi Virrantaus
kirsi.virrantaus@hut.fi
Helsingin yliopisto
Metsävarojen käytön laitos
Professori Timo Tokola
timo.tokola@helsinki.fi
Turun yliopisto
Maantieteen laitos
Yliassistentti Niina Käyhkö
niina.kayhko@utu.fi
Oulun yliopisto
Maantieteen laitos
Professori Jarmo Rusanen
jarmo.rusanen@oulu.fi
Jyväskylän yliopisto
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Professori Jari Veijalainen
Veijalai@cs.jyu.fi
Hankkeen koordinaattori:
Teknillinen korkeakoulu
Koulutuskeskus Dipoli
Suunnittelija Marjaana Laurema
marjaana.laurema@dipoli.hut.fi

Teknillinen korkeakoulu
Opetuksen ja opiskelun tuki
Projektipäällikkö Anna-Kaarina Kairamo
anna-kaarina.kairamo@hut.fi

 

Näitä sivuja ylläpitää koordinaatioyksikkö.
Päivitetty 25.08.2004