Teknillinen korkeakoulu
Turun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
  
INFO | VERKOSTO | OPETUS | OSAPROJEKTIT
Ajankohtaista
Hanke esittely
Yhteystiedot
Hankkeen kehittäjille
Linkkejä

Orgaanisen kemian opiskelu ja tutkimus Suomessa

Orgaaninen kemia voidaan määritellä hiilen yhdisteiden kemiaksi. Tunnetuista yhdisteistä suurin osa on nimenomaan hiiliyhdisteitä, joten orgaanisen kemian tutkimusalue on varsin laaja. Orgaaninen kemia kattaa muun muassa biomolekyylien, lääkeaineitapetrokemian tuotteiden, torjunta-aineiden ja organometalliyhdisteiden kemian. Usein orgaaninen kemia jaetaan synteettiseen orgaaniseen kemiaan ja fysikaaliseen orgaaniseen kemiaan. Synteettisen orgaanisen kemian tavoitteena on uusien yhdisteiden valmistaminen ja fysikaalisen orgaaniseen kemian tavoitteena on fysikaalis-kemiallisin mittauksin antaa tietoa orgaanisten molekyylien käyttäytymisestä.

Orgaanisen kemian verkosto

Orgaanisen kemian virtuaaliyliopistohanke on Suomen virtuaaliyliopiston alainen hanke. Verkosto perustettiin vuonna 2002 ja sen jäseniä ovat Teknillinen korkeakoulu, Jyväskylän yliopisto sekä Turun yliopisto. Hankeelle on myönnetty Opetusministeriön virtuaaliyliopistohankerahoitus vuoden 2005 loppuun asti.

Kukin verkostoon kuuluvista yksiköistä on erikoistunut tiettyyn orgaanisen kemian osa-alueeseen ja hankkeen avulla kunkin laboratorion erikoisosaamista voidaan hyödyntää laajemmin. Hankkeen koordinointivastuu on Teknillisen korkeakoulun Orgaanisen kemian laboratoriolla.

Miksi verkosto?

Hankkeen päätavoitteena on edistää orgaanisen kemian verkostoitumista Suomessa ja kehittää orgaanisen kemian yliopisto-opetusta . Tavoitteisiin päästään hyödyntämällä verkostoon kuuluvien laboratorioiden erityisosaamista tuottamalla yhteisiä syventävien opintojen kursseja, joiden toteutuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknisiä sovelluksia.

Opetustarjonta monipuolistuu yhteistyön kautta, mikä samalla mahdollistaa resurssien suuntaamisen orgaanisen kemian tutkimus- ja kehitystyöhön. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää opetusta monimuotoistamalla sitä hankkeeseen osallistuvissa yliopistoissa. Hankkeen vaikutuksesta verkostoon kuuluvien laboratorioiden antama orgaanisen kemian perusopinto-opetus yhtenäistyy. Verkoston sisällä tuotetaan yhteistä opiskelumateriaalia ja luodaan tentti- ja harjoituspankkeja.

 

Erityisosaaminen

Opetus lukuvuonna 05-06

Teknillinen korkeakoulu

Synteettinen orgaaninen kemia

Asymmetrinen synteesi

Jyväskylän yliopisto

Rakennetutkimuksen kemia

Introduction to Supramolecular Chemistry

Turun yliopisto

Bio-orgaaninen kemia

Nucleid Acid Chemistry

Solid Phase Synthesis

 


 
In English Päivitetty: 24.11.2005