Teknillinen korkeakoulu
Turun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
  
INFO | VERKOSTO | OPETUS | OSAPROJEKTIT
Opetusinfo
Asymm.synt.
Supram.
Solid.ph.
NAC

Esittely | Aikataulu | Materiaali | Oppimisympäristö

Introduction to Supramolecular Chemistry 2 ov (credit hours)

"Introduction to Supramolecular Chemistry" on Suomen virtuaaliyliopiston alaisen Orgaanisen kemian verkoston järjestämä verkkokurssi. Kurssin opetus tapahtuu Optima verkko-oppimisympäristössä.

Opetus tapahtuu englanninkielellä.

Laajuus: 4 op (2 ov)

Aikataulu:

Kurssi järjestetään syksyllä 2006 verkkokurssina loka-marraskuussa. Kurssi alkaa maanantaina 2.10.

Ilmoittautuminen:

Kurssille tulee ilmoittautua viimeistään maanantaihin 17.9.2006 mennessä sähköpostitse Kari Rissaselle osoitteeseen kari.rissanen(at)jyu.fi.

Sisältö:

Johdatus supramolekyylikemiaan, isäntä-vieras kemiaa, kationeja, anioneja ja neutraaleja molekyylejä sitovat isäntämolekyylit. Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot supramolekyylikemiasta sekä opastaa hahmottamaan ja ymmärtämään kolmiulotteisia rakenteita sekä kolmiulotteisuuden merkitystä molekyylien vuorovaikutuksessa.

Suoritus:

Kurssi koostuu "verkkoluennoista" (5 kpl) sekä verkkoharjoituksista (6 kpl) ja kurssin lopuksi järjestettävästä loppukokeesta. Kurssimateriaalia lisätään verkkoon viikoittain ja opiskelija voi opiskella materiaalia omaan tahtiinsa. Viikoittaiset harjoitustehtävät ovat osa kurssin suoritusta. Kurssin tarkempi aikataulu, harjoitustehtävien viimeiset palautuspäivät, tenttiajat ym. kerrotaan kurssin alussa.

Edeltävät opinnot:

Orgaanisen kemian aineopinnot (3. vuosi).

Kurssista vastaa:

Professori Kari Rissanen, O508, 014-260 2672, kari.rissanen(at)jyu.fi

In English

KEMS514 Introduction to Supramolecular Chemistry

"Introduction to Supramolecular Chemistry" is a virtual course given by the Network of Organic Chemistry, a member of Finnish Virtual University . Teaching on the course takes place in a virtual "learning-environment", Optima .

Teaching will be given in English.

Value: 4 ECTS

Schedule:

Course will be arranged in the autumn 2006 starting from 2.10. Course is scheduled on weeks 40-48.

Registration:

Register yourself for the course by 17.09.2006 by sending e-mail to kari.rissanen(at)jyu.fi.

Contents:

Introduction to supramolecular chemistry, host-guest chemistry, cations, anions and neutral molecules binding hosts.

Course is targeted to give student the basics on supramolecular chemistry as well as to guide the student to think and understand the threedimensionality of molecules and its importance for intermolecular interactions.

Completion:

Course consists of "www-lectures" (5) and exercises (6) and of a final examination arranged in the end of the course. Course material will be added weekly and you can then study it in your own time. Exercises, given also weekly, are part of the completion of the course. The more detailed schedule, dead-lines for the exercises, date of exam etc. will be given in the beginning of the course.

Prerequisite:

Subject studies in organic chemistry (3rd year).

Contact info:

In correspondence for the course is professori Kari Rissanen, O 508, 014-260 2672, kari.rissanen(at)jyu.fi

 


 
In English Päivitetty: 07.12.2004