pixel
laboratoriopaivakirja
b Koesuunnittelu ja dokumentointi >Laboratoriopäiväkirja

Miksi laboratoriopäiväkirjaa pidetään?

Laboratoriopäiväkirjan ylläpito on yksi tärkeä osa laboratoriotyöskentelyä. Se ei ole vain työntekijän omaa käyttöä varten vaan sitä käytetään dokumenttina toisille tutkijoille. Laboratoriopäiväkirjaan tehtyjen merkintöjen perusteella toisen saman alan tutkijan on pystyttävä ymmärtämään ja tarvittaessa myös toistamaan tehdyt kokeet. Laboratoriopäiväkirja on myös laillinen dokumentti tehdystä työstä ja sitä käytetään pohjana:

 • Uusien havaintojen ja tulosten julkaisemisessa alan aikakauslehdissä
 • Työn raportoinnissa
 • Tärkeiden tulosten (synteesien, mittausten yms.) varmistamisessa tai toistamisessa
 • Tulosten ja uusien keksintöjen patentoinnissa

Minkälainen on virallinen laboratoriopäiväkirja?

Virallinen laboratoriopäiväkirja on kovakantinen A4-kokoinen sidottu kirja, jossa on säännöllinen sivunumerointi. Laboratoriopäiväkirjasta ei saa poistaa sivuja. Lisäksi laboratoriopäiväkirjan merkinnät tulee tehdä arkistokelpoisella kuivamustekynällä.

labrapaivakirjaMiten laboratoriopäiväkirjaa täytetään?

Muistiinpanot kirjoitetaan vain oikeanpuoleisille sivuille. Vasemmanpuoleiset sivut on varattu suttupaperiksi laskutoimituksia varten. Virheellisiä merkintöjä ei saa pyyhkiä tai sotkea vaan niiden yli vedetään siisti viiva ja korjaukset kirjoitetaan virheen yläpuolelle tai perään. Laboratoriopäiväkirjasta tiedot siirretään tietokoneelle raportointia tai julkaisun kirjoittamista varten. Ei päinvastoin.

On syytä opetella heti alusta alkaen siisti, johdonmukainen ja ytimekäs esitystapa, jotta muistiinpanot pysyisivät työn tasalla. Kaikki merkinnät on syytä tehdä suoraan kirjaan, ei koskaan irtopaperille tai johonkin muuhun vihkoon myöhempää tiedonsiirtoa varten, koska irtolappuset katoavat helposti.

Mitä laboratoriopäiväkirjaan tulee kirjata?

 • Päiväys, jolloin synteesi on aloitettu.
 • Työnnimi tai työlle annettu koodi.
 • Reaktioyhtälö ja kirjallisuusviite, jonka mukaan työ on tehty (jos mahdollista).
 • Reagenssit ja niiden massat, tilavuudet ja ainemäärät esitetään taulukossa.
 • Työvaiheiden kuvaus (kokeiden kuvaus kirjoitetaan aina passiivin imperfektiä ja pluskvamperfektiä käyttäen).
 • Laboratoriopäiväkirjaan voi liittää esim. mittalaitteista tulevia tulostusliuskoja, kirjallisia työohjeita, kuvia tms. Tällöin liitettävä paperi liimataan kirjaan, paperiin lisätään päivämäärä ja omat nimikirjaimet ja varmistetaan kulmien yli vedettävillä viivoilla, että jos paperi poistetaan kirjasta sen puuttuminen voidaan havaita.
 • Kaikki TLC-levyt kopioidaan päiväkirjaan 1:1 mittakaavassa ja niin täsmällisesti kuin mahdollista.
 • Saadusta tuotteesta kirjoitetaan kuvaus.
 • Ilmoitetaan puhdistusolosuhteet: esim. kiteytysliuottimet, kiehumispiste ja paine. Lopuksi merkitään tuotteen todellinen saanto grammoina, mooleina ja prosentteina.
 • Päiväys ja allekirjoitus, kun työ on saatu valmiiksi.

Laboratoriopäiväkirjaan EI KIRJATA työhön liittymättömiä asioita.

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
l
p