pixel
pen Harjoitukset

molekyyliTälle sivulle on koottu kaikki laboratorio-oppaan harjoitukset (aukeavat uuteen ikkunaan). Samat harjoitukset löytyvät myös kustakin osiosta laboratorio-oppaasta, jossa asiaa käsitellään. Harjoituksissa vastaat kysymyksiin niin kauan, että saat kaikki oikein. Tuloksesi saat prosenttimuodossa, joka pienenee aina vastausyritysten määrän myötä.

A Laboratoriokierros

penTestaa mitä tiedät kemian laboratoriosta!

B Koesuunnittelu ja dokumentointi

penMitä tiedät reaktion suunnittelusta?
penMitä tiedät laboratoriopäiväkirjasta?

C Työtavat ja turvallisuus

penYhdistä oikein mitattava aine ja väline!
penLaboratoriotarvikkeiden pesu ja huolto.
penMitä tiedät laboratoriojätteiden käsittelystä?
penMilloin laitteiston saa purkaa?
penValitse jätteelle oikea hävitystapa
penTunnistatko turvallisuusmerkinnät?
penValitse oikea sammutustapa.
penMilloin laitteiston saa purkaa?
penValitse jätteelle oikea hävitystapa
penPohdi: Miksi tionyylikloridia ei saa kaataa suoraan jäteastiaan? >> vastaus
penPohdi: Miten hävität tionyylikloridin? >> vastaus

D Laitteistot ja menetelmät

kolvi penTestaa kuinka hyvin tunnet laboratorion lasitavarat?
penMitä tiedät refluksoinnista?
penYhdistä oikein refluksointiin liittyvät termit!
penValitse oikea haude refluksointiin!
penMitä tiedät TLC:stä?
penMissä järjestyksessä toimitaan ajettaessa TLC:tä?
pen Pohdi: Mitä TLC:ssä tarkoitetaan Rf -arvolla? >> vastaus
pen Mitkä väitteet pätevät IR:ään?
penTestaa, mitä tiedät NMR:stä!
penMitä tiedät massaspektrometriasta?
penMitä tiedät tislauksesta?
penTunnista tisleen eri osat.
penMitä tiedät alipainetislauksesta?
penMissä järjestyksessä suoritat alipainetislauksen?
penMiten lopetat alipainetislauksen?
penPohdi: Miksi alipainetislauksessa haude täytyy poistaa aina ennen kuin laitteeseen päästetään normaalipaine? >> vastaus
penPohdi: Miksi manometrin aina on ehdottomasti oltava kiinni muutoin kuin vakuumin mittauksen aikana? >> vastaus
penMitä tiedät uutosta?
penPohdi, mitä tarkoittaa, että uuttoa suorittaessasi erotussuppiloon syntyy emulsio ja mitä teet tällaisessa tapauksessa? >> vastaus
penMitä tiedät suodattamisesta? Tee ristikko!
penPohdi: Milloin suodatuksessa kannattaa käyttää tähtimäisesti taiteltua suodatinpaperia? >> vastaus
pen Mitä tiedät imusuodatuksesta?
penMitä tiedät kuivauksesta?
penPohdi, mitä tarkoittaa, että kuivausaine on reversiibeli tai vastaavasti irreversiibeli? >> vastaus
penMistä tiedät, että olet lisännyt kuivausainetta riittävästi (käytettäessä reversiibelejä kuivausaineita)? >> vastaus
penMitä tiedät pyöröhaihduttamisesta?
penPohdi, Mitä teet, jos liuoksesi pyöröhaihduttimessa alkaa yhtäkkiä kuohua voimakkaasti? >> vastaus
penMitä tiedät uudelleenkiteytyksestä?
penMitä tiedät pylväkromatografiasta?
penTunnetko kromatografiaan liittyvät termit?
pen Valitse väittämistä ne, jotka pätevät tuotteiden fysikaalisiin ominaisuuksiin.
pen Mitä tiedät kaasu- ja nestekromatografiasta?
pen Valitse väittämistä ne, jotka pätevät alkuaineanalyysin.

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 


 
l
p