pixel
labra
c Laitteistot ja menetelmät

Orgaanisen kemian synteesien turvallinen suoritus vaatii erikoislaitteistoja, joista tässä on esitelty yleisimmät.

Synteesin suoritus voidaan jakaa viiteen eri työvaiheeseen:

  • reaktion suoritus,
  • reaktion seuranta,
  • reaktiotuotteen eristäminen,
  • puhdistus ja
  • tuotteen karakterisointi.

Menetelmien jakaminen tiettyihin ryhmiin ei ole yksiselitteistä. Esimerkiksi uuttamista käytetään sekä tuotteen eristämisessä reaktioseoksesta että tuotteen puhdistuksessa.

>Laitekuvahakemisto
>Reaktioiden suorittaminen
>Reaktioiden seuranta
>Erotusmenetelmät
>Puhdistusmenetelmät
>Karakterisointi
 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 


 
l
p