pixel
labra
d Työtavat ja turvallisuus

Kemian laboratoriossa on tärkeää, että toimitaan tiettyjen sääntöjen mukaisesti. Näin vähennetään tapaturmia, pidetään laboratorio ja laboratoriovälineet siistinä. Myös huolellinen työn suunnittelu ja dokumentoiminen sekä jätteiden käsittely ovat osa turvallista laboratoriotyöskentelyä. On tärkeää, että heti alusta alkaen opitaan noudattamaan oikeita ja siistejä työtapoja.

Kemian laboratoriossa käsittellään aineita ja tarvikkeita, jotka voivat olla vaarallisia, jotkut kemikaalit jopa akuutisti myrkyllisiä. Ammattitaitoinen kemisti hallitsee vaarallisten kemikaalien oikean ja asianmukaisen käsittelyn.

Turvallisen työskentelyn takaamiseksi on tärkeä osata oikeita laboratoriotyötapoja. Tarkista aina ennen uuden työn aloittamista siihen liittyvät turvallisuusnäkökohdat. Jos olet epävarma, kysy! Kaikista kemikaaleista löytyy käyttöturvallisuustiedote laboratoriosta.

> Yleisiä vaaroja

vaarallinen

 • Täällä esitellään yleisempiä vaaroja.
>Turvallisuusohjeita
 • Miten työskennellään turvallisesti?
 • Kuinka kemikaaleja ja lasitavaraa käsitellään turvallisesti?
 • Ensiapu- ja paloturvallisuusohjeita.
>Aineiden siirtäminen, mittaaminen ja punnitseminen
 • Miten aineita siirretään järkevästi ja turvallisesti.
 • Kuinka pidät laboratorion siistinä, kun siirrät ja mittaat erilaisia kemikaaleja?
 • Kuinka erilaisia aineita siirretään, mitataan ja punnitaan?
  pen Yhdistä oikein mitattava aine ja väline!
pen Laboratoriotarvikkeiden pesu ja huolto
 • Miksi on tärkeää pitää laboratoriovälineet puhtaina?
 • Miten laboratorio välineitä pestään?
 • Miten ruiskut ja neulat puhdistetaan?
 • Miten laboratoriovälineet kuivataan?
 • Juuttuneiden hiosten irrottaminen
  pen Laboratoriotarvikkeiden pesu ja huolto
>Laboratoriojätteiden käsittely
> Harjoituksia
 • Testaa taitosi monivalinnoissa.
 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
l
p