pixel
d Työtavat ja turvallisuus >Yleisiä vaaroja kemian laboratoriossa

Alkuperä Vaara
Sähkölaitteet Kipinöiden ja liuotinkaasujen aiheuttama palovaara. Sähköiskujen vaara viallisissa laitteissa.
Lasitavara Haavojen ja viiltojen vaara. Vahingollisten aineiden vuotaminen.
Liuottimet Helposti syttyviä. Bentseeni ja halogenoidut liuottimet ovat myrkyllisiä.
Vakuumilaitteisto Äkillisen kokoonluhistumisen vaara.
Painelaitteisto Räjähdysvaara.
Kaasusäiliöt Vahingollisten kaasujen vuodon vaara. Voimakkaiden kaasupurkausten vaara.
Vahvat hapot Erittäin syövyttäviä. Reagoivat voimakkaasti veden ja emästen kanssa. Saattavat reagoidessaan vapauttaa haitallisia kaasuja.
Vahvat emäkset Erittäin syövyttäviä. Reagoivat voimakkaasti happojen ja proottisten liuottimien kanssa.
Voimakkaat hapettimet Reagoivat voimakkaasti helposti hapettuvien yhdisteiden, kuten joidenkin orgaanisten liuottimien kanssa.
Alkalimetallit Reagoivat voimakkaasti veden, proottisten liuottimien ja kloorattujen liuottimien kanssa.
Voimakkaat alkylointireagenssit Erittäin myrkyllisiä.

rajahtavaRäjähdysvaarallisia yhdisteitä:

 • Asetyleeni ja metalliasetylidit
 • Alkaalimetallit kloorattujen liuottimien kanssa
 • Orgaaniset ja epäorgaaniset atsidit
 • Diatsoyhdisteet ja diatsoniumsuolat
 • Lasiset vakuumiastiat esim. Dewar-astiat.
 • Nestemäinen happi ja nestemäinen ilma (muodostuu nestemäisen typen haihtuessa)
 • Nitraatit ja polynitroyhdisteet esim. TNT (trinitrotolueeni)
 • Perkloorihapot, perkloraatit ja kloraatit
 • Peroksidit (muodostuu eettereissä ja alkeeneissa varastoinnin aikana)

myrkyllinenMyrkyllisiä ja syöpävaarallisia (karsinogeenisia) yhdisteitä:

 • Raskasmetalliyhdisteet (arseeni, elohopea, lyijy, seleeni, tallium)
 • Metyylijodidia ja dimetyylisulfaattia ( karsinogeeninen ) sisältävät alkylointireagenssit
 • Fluori, kloori, bromi
 • Fluorivetyhappo ja metallifluoridit
 • Syanidit ja vetysyanidi
 • Oksaalihappo ja sen suolat, oksalyylikloridi syovyttava
 • Aromaattiset amiinit ja nitroyhdisteet
 • Otsoni
 • Vetysulfidi
 • Fosgeeni
 • Osmium tetroksidi
 • Bentseeni, Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) (karsinogeenisiä )
 • Heksametyylifosforitriamidi (HMPA) ( karsinogeenisiä )

>> Tutustu turvallisuusmerkintöihin

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 


 


 
l
p