pixel
d Työtavat ja turvallisuus >Aineiden siirtäminen, mittaaminen ja punnitseminen

labra

Kuinka pidät laboratorion siistinä, kun siirrät ja mittaat erilaisia kemikaaleja?

Kemikaalien käsittelyssä tulee noudattaa turvallisia ja siistejä työtapoja. Näin pidetään laboratorio mahdollisimman siistinä, hajuttomana ja vältytään suuremmilta onnettomuuksilta.

  • Mieti etukäteen, kuinka paljon tarvitset punnittavaa reagenssia ja miten siirrät sen reaktioastiaan.
  • Varmista aina, että otat ainetta oikeasta purkista.
  • Muista aina siivota jälkesi punnituspaikoilta.
  • Käytä oikeanlaisia mitta- ja punnitusastioita. Älä saastuta reagensseja likaisilla työvälineillä!
  • Sulje reagenssipurkit heti punnituksen jälkeen.
Kuinka erilaisia aineita siirretään, mitataan ja punnitaan?

Nesteet

Nesteet kuten liuottimet ja useimmat reagenssit mitataan sopivan kokoisella mittalasilla. Ilma- ja kosteusherkkiä nesteitä mitattaessa kannattaa käyttää ruiskua ja neulaa. Jos tarvitaan hyvin pieni määrä nestettä, kannattaa käyttää Pasteurpipettiä.

Kiinteät aineet

Kiinteät aineet punnitaan spaattelilla pienelle punnituspaperille tai näytepurkkiin, josta se on helppo siirtää varsinaiseen reaktioastiaan.

Talvella kiinteiden aineiden punnitseminen voi olla hankalaa, koska astiat varautuvat staattisella sähköllä ja aineet saattavat käyttäytyä vastahakoisesti. Staattisen sähkön vaikutuksia voi välttää, jos koskettaa spaattelilla punnitusastiaa ennen aineen siirtämistä. Lisäksi kannattaa välttää muoviastioita.

Jäykät siirappimaiset öljyt ja vahamaiset aineet

Jäykät siirappimaiset öljyt ja vahamaiset aineet kannattaa punnita näytepurkkiin, josta se voidaan liuottimen avulla siirtää varsinaiseen reaktioastiaan.

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 

 

 

  


 
l
p