pixel
d Työtavat ja turvallisuus >Harjoituksia
kaytava

penYhdistä oikein mitattava aine ja väline!

pen Laboratoriotarvikkeiden pesu ja huolto

pen Tunnistatko turvallisuusmerkinnät?

pen Mitä tiedät laboratoriojätteiden käsittelystä?

pen Valitse oikea sammutustapa

penPohdi: Miksi tionyylikloridia ei saa kaataa suoraan jäteastiaan?

>> vastaus

penPohdi: Miten hävität tionyylikloridin?

>> vastaus

 

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 

 


 
l
p