AIKATAULU JA TEHTÄVÄT

Verkkojakson aikataulu
Verkkojakson tehtävät
Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Verkkojakson aikataulu

Verkkotyöskentely Lähitapaamiset verkkojakson aikana

9. - 18.9.2002
Vaihe 1: Verkko-opetuksen suunnitteluprosessiin perehtyminen

 • Materiaaliin perehtyminen
 • Keskustelu Orientaatio-verkkojaksolla muodostetuissa ryhmissä. Aiheena oman toimintaympäristön analyysi: toimijat, reunaehdot
 • Yhteenveto keskustelusta nähtävissä keskustelualueella 27.9.

Syyskuu 2002
Paikallisryhmän tapaaminen

 • Sovitaan kussakin yliopistossa erikseen
 • Mentor tukee opiskelun aloittamista
 • Taitokursseja tarjolla halukkaille

Vaihe 2: Oman verkko-opetuksen suunnittelu

19.-30.9.2002

 • Oman kehittämishankkeen suunnitelma
1. - 4.10.2002
 • Perehtyminen muiden hankkeisiin ja kommentointiryhmän töiden kommentointi keskustelualueelle.
 • Kommentointiryhmien kokoonpanot julkaistaan 23.9. (Seuraa sähköpostiasi ja ilmoitustaulua.)

Anna lopuksi palautetta verkkojaksosta portaalissa olevalla lomakkeella kirjautumisen kautta.

Syys - lokakuu 2002
Paikallisryhmän tapaaminen

Kokoontukaa tarpeen vaatiessa omissa yliopistoissanne. Kokoontuminen on tarpeen, mikäli kaipaat henkilökohtaista tukea kehittämishankkeesi suunnitelman teossa.

Verkkojakson tehtävät

Oppimistehtävät on suunniteltu tukemaan kehittämishankettasi. Tekemällä tehtävät suunnittelet ja teet kehittämishankkeesi osia.


Vaihe 1: Verkko-opetuksen suunnitteluprosessiin perehtyminen 9. - 18.9.2002

Tehtävä 1: Materiaaliin tutustuminen

Perehdy näillä www-sivuilla olevaan materiaaliin. Oheismateriaaliin tutustuminen ei ole pakollista mutta voi olla hyödyllistä, erityisesti jos verkko-opetuksen suunnittelu on jo sinulle tuttua.

Tehtävä 2: Oman toimintaympäristön analyysi

Toteutetaan keskusteluna ryhmissä. Pohdi oman hankkeesi kannalta ja tämän verkkojakson materiaalin sekä Turun lähiseminaarissa tehdyn toimija-analyysin pohjalta mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Mitkä ovat hankkeesi inhimilliset ja aineelliset resurssit: rahoitus, oma aikasi, mahdollinen tekijätiimi? Millaisia rooleja tiimisi / omaan työhösi liittyy tässä hankkeessa?
 • Minkälaista tukea tarvitset hankkeessasi ja mistä sitä on saatavissa?
 • Onko yliopistossasi käytettävissä tukipalveluja? Millaisia? Mitä palvelut maksavat?

Tuo keskusteluun erityisesti sellaisia asioita, joihin haluaisit kommentteja muilta verkkoryhmäsi jäseniltä ja mitä itse haluaisit heiltä kysyä.

Yhteenveto keskustelusta on nähtävissä keskustelualueella 27.9.


Vaihe 2: Oman verkko-opetuksen suunnittelu 19.9. - 4.10.2002

Tehtävä 1: Oman kehittämishankkeen suunnittelutyö 19.- 30.9.2002

Oman kehittämishankkeen konkreettinen suunnittelu käynnistetään tällä verkkojaksolla. Verkkojakson materiaaliin perehtymisen ja keskusteluun osallistumisen jälkeen sinun tulisi keskittyä seuraavien seikkojen pohtimiseen ja kirjaamiseen:

 • Hankkeet perustiedot: mitä, kenelle, miksi? Tulevaisuuden näkymät.
 • Miten hankkeesi liittyy yliopistosi/oman osastosi/yksikkösi tavoitteisiin?
 • Lyhyt toimintaympäristön analyysi
 • Millaista opetusta, opiskelua ja oppimista hankkeesi tukee? Hankkeen opetukselliset ratkaisut ja miten ne konkreettisesti ilmenevät? Miten opittua mitataan?
 • Mitä lisäarvoa tieto- ja viestintätekniikka tuo hankkeeseesi?
 • Käytettävissä olevat resurssit: raha, aika, osaaminen, teknologia (olemassa oleva, hankittava, organisaation asettamat rajoitteet)
 • Ketkä osallistuvat hankkeen toteuttamiseen? Työnjako? Jos ette itse tee jokaista vaihetta, pohdi, mistä saat lisäresursseja.
 • Alustava aikataulu

Pohdinnan tuloksena tuota vapaamuotoinen raportti hankkeestasi. Tässä vaiheessa tarkastelet vielä alustavasti, mutta kokonaisvaltaisesti omaa hankettasi. Tarkoituksena ei ole esim. kirjoittaa tarkkaa kuvausta, vaan eri osa-alueita syvennetään koulutuksen edetessä. Raportti laajuus noin pari sivua (max. 5000 merkkiä).

Julkista raportti suunnitelmastasi käyttäen jompaa kumpaa seuraavista tavoista:

1. Tallenna raportti omille kotisivuillesi, jos sinulla on sellaiset.
Lisää www-sivun linkki TieVie-portaalissa olevaan omaan työtilaan

tai

2. Tallenna teksti TieVie-portaalissa olevaan työtilaan seuraavasti:

 • http://www.tievie.fi/ -> Kirjautuminen -> Muokkaa omaa työtilaa
 • Kirjoita suunnitelmasi teksti työtilan laatikkoihin (tai tuo teksti leikepöydän kautta tekstinkäsittelyohjelmasta)
 • Otsikoi suunnitelmasi osuvasti (esim. XXX)
 • Tallenna tiedot painamalla Lisää kirjaus -painiketta
 • Halutettasi voit muokata tekstiäsi html-kielellä, johon löytyy ohjeita osoitteesta http://tievie.oulu.fi/koulutusresurssit/html-ohjeita.htm

Julkaise oman hankkeesi raportti viimeistään 30.9. jotta kanssaopiskelijoillesi jää aikaa tutustua siihen.

Tehtävä 2: Kehittämishankkeiden kommentointi

Perehdy oman verkkoryhmäsi suunnitelmiin portaalissa olevien osallistujien työtilojen kautta (pääset niihin käsisi kirjauduttuasi). Kommentoi kommentointiryhmäsi suunnitelmia lähettämällä viesti keskustelualueelle suunnitelmissa ilmenneistä kiinnostavista seikoista. Lista kommentointiryhmistä julkaistaan 23.9. (Seuraa sähköpostiasi ja ilmoitustaulua pääsivulla.) Pyri löytämään ainakin yksi uusi näkökulma joka auttaa kanssaopiskelijoitasi etenemään hankkeissaan!

Ryhmäkohtainen palaute annetaan 11.10. mennessä. Ryhmäpalaute julkaistaan keskustelualueella.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit

Jotta saat jakson suoritettua hyväksytysti, sinulta edellytetään

 • perehtymistä verkko-opetuksen suunnitteluprosessia käsittelevään aineistoon näillä www-sivuilla
 • osallistumista keskusteluympäristössä tapahtuvaan ajatusten vaihtoon
 • oman hankkeen tuotantoprosessin suunnittelua ja suunnitelman kirjaamista kotisivuillesi tai portaalissa sijaitsevaan osallistujan korttiin
 • kanssaopiskelijan hankkeen opponointia.


Palautetta

Annathan vielä palautetta verkkojaksosta portaalissa olevalla palautelomakkeella, johon pääset kirjautumisen kautta. Valitse "Anna palautetta verkkojaksosta". Palautteesi on tärkeä koulutuksen kehittämiseksi.

Päivitetty 11.10.2002 /akk