JAKSON MATERIAALI [PDF]
Verkko-opetuksen suunnittelu
Johdanto
Verkon rooli opetuksessa
Verkko-opetuksen suunnitteluprosessi
  Projektin vaiheet
  Suunnittelun osa-alueet
Toimintaympäristön analyysi
Hankkeen toimijat
  Opiskelijat
  Tekijät
Sisällön analyysi ja rajaus
Opetukselliset ratkaisut
  Oppimisesta
  Oppimisen arviointi
  Opiskeluprosessi
  Vuorovaikutus
  Ohjaus
Oppimateriaali
Kurssihallinto ja tiedotus
Teknologiaratkaisut
Kuormittavuusanalyysi
Kustannukset, resurssit
Hankkeen arviointi

Materiaalit-alueella on johdattelevaa aineistoa verkko-opetuksen suunnitteluun, pohdittavia kysymyksiä sekä linkkejä ja vinkkejä oheismateriaaliksi.

Jos verkko-opetuksen suunnittelu on sinulle uutta, kannattaa aloittaa tutustumalla ensin tämän alueen aineistoon ja vasta sen jälkeen oheismateriaaleihin ja linkkeihin.

Osioissa olevat esimerkit on erotettu tällä merkillä.
Osioissa on pohdittavaksi kysymyksiä, jotka edesauttavat jakson tehtävien tekemisessä.

Jos verkko-opetuksen tuottaminen on sinulle jo arkipäivää, oheismateriaali antanee sinulle uusia näkökulmia.

Myös TieVie-koulutuksen portaalista löydät lisäaineistoa ja linkkejä kohdasta Koulutusresurssit.

Oheismateriaaliin tutustuminen on vapaaehtoista. Siispä tutustu siihen, jos, ja vain jos sinulla on sihen aikaa!

TieVie-koulutuksen osallistujien taustat ja kokemus vaihtelevat suuresti. Myös kehittämishankkeet ovat erilaisia, joten tarpeetkin eroavat toisistaan. Olennaista on, että pyrit löytämään vastauksia ja vinkkejä niihin kysymyksiin, joita kehittämishankkeesi työstämisessä syntyy. Hyödynnä aineistosta se mikä tuntuu juuri sinusta tarpeelliselta. Myös kanssaopiskelijasi, kouluttajat ja kollegasi voivat antaa sinulle arvokasta lisätukea. Älä jätä käyttämättä tätäkään mahdollisuutta!

Materiaalin voi ladata omalle koneelle ja tulostaa PDF-tiedostona (490KB). HUOM! PDF-tiedosto ei sisällä oheismateriaalia.

Johdanto


Jakson materiaalin ovat suunnitelleet yhteistuotantona Teknillisen korkeakoulun Opetuksen ja opiskelun tuki ja Jyväskylän yliopiston Virtuaaliylipisto-hanke.

 

Päivitetty 11.10.2002 /akk