TAVOITTEET JA TYÖSKENTELYTAVAT

Verkkojakson kuvaus
Tavoitteet
Työskentelytavat

Verkkojakson kuvaus

TieVie-koulutuksen ensimmäisellä verkkojaksolla perehdyt alustavasti verkko-opetuksen suunnitteluun. Koulutuksen muissa jaksoissa syvennetään suunnittelun eri osa-alueita: sisällöntuotantoa, ohjausta ja arviointia. Keskusteluympäristössä vaihdetaan ajatuksia ja kokemuksia omasta toimintaympäristöstä sekä kommentoidaan muiden kehittämishankkeita. Jakson aikana teet ensimmäisen konkreettisen suunnitelman omasta hankkeestasi, jota syvennetään seuraavissa jaksoissa.

Tavoitteet

Verkkojakson tiedollisina tavoitteina on

  • selkiyttää verkko-opetuksen suunnitteluprosessia ja verkko-opetukseen vaikuttavia tekijöitä ja
  • auttaa hahmottamaan oma hanke toisaalta projektina, joka edellyttää suunnitelmaa, aikataulua ja toteuttajia, toisaalta opetushankkeena, johon kuuluu (verkko)pedagoginen suunnittelu.

Verkkojakson taidolliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • verkon avulla työskentelyn harjoittelu
  • (lisä)kokemuksen hankkiminen verkkokeskustelun eri muodoista
  • tehtävien tekeminen kotisivuille tai omaan työtilaan portaaliin ja
  • verkko-opiskelun onnistumisen arviointi.

Työskentelytavat

Jakson aikana sinulta odotetaan itsenäistä opiskelua, ajatustesi jakamista muiden osallistujien kanssa verkkokeskustelussa sekä omatoimista suunnittelutyötä. Käytät verkkoa toisaalta työvälineenä ja toisaalta tietolähteenä. Kannustamme sinua hakeutumaan yhteistyöhön muiden opiskelijoiden kanssa. Yhteisesti organisoidun keskustelun lisäksi voit käyttää sähköpostia ja kysyä mentoriltasi tai muilta opiskelijoilta ohjeita, neuvoja, ehdotuksia ja mielipiteitä. Kaikkien osallistujien yhteystiedot löytyvät TieVie-portaalissa olevasta osallistujalistasta.

Jakson tehtävät tehdään joko osallistujien omille kotisivuille tai portaalin työtilaan. Työtila toimii kansiona, jossa voit säilyttää jakson tehtävän tai linkin siihen. Tämän vuoksi heti koulutuksen alussa eri yliopistoissa järjestetään www-sivu-koulutusta, johon on hyvä osallistua, jos et ole aiemmin tehnyt kotisivuja.

Päivitetty 10.09.2002 /akk