Jakson materiaali > Hankkeen arviointi

HANKKEEN ARVIOINTI

Verkko-opetus on jatkuvaa kehittämistyötä. Hankkeen arvioinnilla ja palautteella on opetuksen toteuttajalle ensiarvoinen merkitys.

Verkko-opetusta on oleellista arvioida useasta eri näkökulmasta. Opiskelijan oppiminen on edelleen tärkein tavoite, mutta oppimiseen välillisesti vaikuttavat tekijät ovat hieman erilaiset lähi- ja verkko-opetuksessa.

Kannattaa kerätä palautetta sekä opiskelijoilta että kurssin toteuttamiseen osallistuneilta ja kollegoilta. Myös järjestelmän lokitieto antaa arvokasta palautetietoa, jos järjestemässä tällainen ominaisuus on. Tavanomaisen kurssin arviointikohteiden lisäksi verkkokurssin arvioitavia seikkoja voivat olla mm.

  • opiskelijan arvio omasta panoksesta
  • opiskeluprosessi onnistuneisuus
  • vuorovaikutus opiskelussa - saavatko opiskelijat riittävästi tukea, miten opiskelijaa ohjataan, kun hänellä on vaikeuksia tai miten opiskelija saa palautetta oppimisestaan?
  • oppimisympäristön käytettävyys - mitä muutoksia ympäristöön on tehtävä, jotta se toimii seuraavalla kurssilla paremmin?
  • verkkomateriaalin ymmärrettävyys ja selkeys - kuinka ymmärrettävää verkkomateriaali on oppimisen kannalta?
  • työmäärä ja työn mielekkyys sekä opiskelijan että kurssin toteuttajien näkökulmasta.
Mitkä yllä olevista kysymyksistä ovat hankkeesi kannalta keskeisiä palautetta pyydettäessä? Mitä muita kysymyksiä keksit?
Kustannukset, resurssit
 
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 26.09.2004 /akk