Jakson materiaali > Kustannukset, resurssit

KUSTANNUKSET, RESURSSIT

Verkko-opetushankkeen toteutukseen rankimmalla kädellä vaikuttavat käytettävissä olevat resurssit: raha, hankkeen aikajänne ja projektiin osallistuvien käytettävissä oleva aika sekä käytettävissä oleva tai hankittavissa oleva teknologia.

Liian usein verkko-opetusprojekti yritetään toteuttaa kaikkien entisten velvoitteiden lisäksi. Suunnittelu ja toteuttaminen vaativat aina aikaa. Kannattaa miettiä mistä luovutaan, jotta hanke voidaan toteuttaa. Rahoitusta tarvitaan, jotta tekijöitä voidaan irrottaa muista velvoitteista sekä palveluiden ja asiantuntemuksen ostamiseen. Materiaaliprojektit ovat yleensä aina vaativia ja aikaa vieviä ja siksi kalliita. Aikajänne vaikuttaa siihen mitä ylipäänsä voidaan toteuttaa: alkaako kurssi kuukauden, muutaman kuukauden vai vuoden kuluttua? Mahdolliset uudistukset mitoitetaan tämän käytettävissä olevan ajan mukaan.

Resurssitarve voidaan jakaa kehittämistyöhön ja itse toteutukseen tarvittavaan työaikaan ja kustannuksiin.

Selvitä itsellesi hankkeesi käytettävissä olevat resurssit: raha, aika, osaaminen, teknologia (olemassa oleva, hankittava, organisaation asettamat rajoitteet).
Kuormittavuusanalyysi
Hankkeen arviointi
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 26.09.2004 /akk