Jakson materiaali > Toimintaympäristön analyysi > Mahdolliset tulevaisuudet

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISET TULEVAISUUDET

Collis ja Gommer (2000) hahmottelevat korkeakoulujen mahdollisia tulevaisuuksia neljällä skenaariolla, joita jäsentävät nelikentäksi ulottuvuudet

  • paikallinen - globaali
  • opiskelijalähtöinen laadun kontolli - asiantuntijakontrolli.

Se minkälaisen tulevaisuuskuvan mukaisen strategian yliopisto valitsee tai on valinnut, vaikuttaa siihen, minkälaisia palveluja opetuksen toteutuksen tukena on ja mitä ratkaisuja opetukselta odotetaan.

 


Lähde:
Collis, B. - Moonen, J. (2001). Flexible learning in a digital world. Experiences and expectations. London: Kogan Page.

Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 26.09.2004 /akk