Jakson materiaali > Toimintaympäristön analyysi

TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

Toimintaympäristö vaikuttaa verkko-opetusprojektiin sekä mahdollisuuksien, kilpailun että toiminnan reunaehtojen näkökulmista.

Oma yksikkö, yliopisto, kansallinen, eurooppalainen ja globaali ympäristö ovat tasoja joissa on syytä tarkastella toisaalta yhteistyömuotoja ja mahdollisuuksia ja toisaalta oman projektin kilpailuasemaa:

 • Onko joku jo tehnyt samanlaisen verkkokokonaisuuden? Onko joku jo tuottanut materiaalia, jota hankkeessa voidaan hyödyntää? Onko joku muu tuottamassa samaan aikaan vastaavaa kokonaisuutta tai omaa projektiani tai osaamistani täydentävää, siten että voisimme tehdä yhteistyötä?
 • Yhteistyön mahdollisuudet: mitkä ovat oman yliopiston / yksikköni aiemmat yhteydet, mitkä ovat mahdollisuudet solmia yhteistyösuhde.
 • Yhteistyön reunaehdot: laatu, raha, aika, toimintakulttuuri, paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen (onko projektissa joitain sellaisia erityispiirteitä jotka puoltavat sen tekemistä itsenäisesti).

Ei ole lainkaan tavatonta, että jopa oman yliopiston eri yksiköissä tarjotaan samansisältöisiä opintokokonaisuuksia.

Lisäksi on hyvä tarkastella mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Yliopiston ja yksikön strategia ja tavoitteet: onko määritetty suuntaviivoja joiden mukaan omassa yksikössä edetään, minkälaisia päätöksiä on jo tehty, onko oma projekti kenties edelläkävijä, joka suuntaa oman yksikön tavoitteita?
 • Rakenteelliset tekijät vaikuttavat yliopistoissa voimakkaasti hankkeen toteutukseen: tutkintorakenne määrittää minkälaisissa puitteissa voidaan toimia (esim. voidaanko toteuttaa laaja integroiva projektityö siten että se mahtuu tutkintoon); mitkä ovat mahdollisuudet vaikuttaa rakenteisiin, jos niiden rajat halutaan ylittää? Erityisesti, miten uusi tutkintorakenne vaikuttaa omaan hankkeeseeni?
 • Opintohallinnolliset kysymykset ja käytännöt (esim. riittääkö JOO-sopimuksen puitteissa saatava korvaus siihen että kurssille voidaan ottaa osallistujia toisesta oppilaitoksesta, voiko samalle kurssille osallistua myös niitä jotka eivät ole yliopistossa kirjoilla)?
 • Käytettävissä olevat resurssit:
  • raha
  • hankkeen aikajänne
  • projektiin osallistuvien aika
  • hankkeen tekijöiden (opettajan ja muun hankkeeseen osallistuvan henkilökunnan) valmiudet ja osaaminen / hankittavissa oleva osaaminen
  • käytettävissä oleva tai hankittavissa oleva teknologia.

Minkälaisia strategisia valintoja yliopistosi ja yksikkösi ovat tehneet ja miten ne vaikuttavat omaan toimintaasi?

Onko joku jo tehnyt omaa hankettasi sivuavan hankkeen omassa yliopistossasi / muissa suomalaisissa yliopistoissa / maailmalla? Pohdi, mitä yksikköjen / yliopistorajojen yli menevää yhteistyötä voi / kannattaa hankkeessasi tehdä? Miksi?

Miten hankkeesi liittyy yliopistosi/oman osastosi/yksikkösi tavoitteisiin?

Korkeakoulujen mahdolliset tulevaisuudet

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiapalvelu
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/osahankkeet/strategiapalvelu/

Bates, A.W. (2000). Managing Technological Change: Strategies for College and University Leaders. San Francisco: Jossey Bass.
Bates käsittelee kirjassaan laajasti yliopiston strategisia ratkaisuja.

Bates, A.W., Poole, G. (2003). Effective Teaching with Technology in Higher Education: Foundations for Success San Francisco: Jossey Bass.
Katso myös: http://www.batesandpoole.ubc.ca/ > chapters

Sariola, J., Söderlund, S. (2004). Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat yliopistoissa. Analyysi tulevaisuusnäkymistä, toimeenpanosta ja seurannasta. Suomen virtuaaliyliopiston kehittämisyksikkö j ulkaisuja no 12. Espoo.
http://www.virtuaaliyliopisto.fi/e-julkaisut/julkaisu012.pdf

Verkko-opetuksen suunnitteluprosessi
Hankkeen toimijat
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 28.09.2004 /akk