Teknillinen korkeakoulu
Turun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
  
INFO | VERKOSTO | OPETUS | OSAPROJEKTIT
Opetusinfo
Asymm.synt.
Supram.
Solid.ph.
NAC

Esittely | Aikataulu | Materiaali | Oppimisympäristö

Kurssikuvaus

Kurssilla opiskellaan asymmetrisen synteesin perusteet ja eri menetelmät. Tavoite on, että opiskelija kykenee kurssin suoritettuaan soveltamaan omaksumiaan asymmetrisen synteesin menetelmiä synteesien suunnitteluun ja uusien asymmetristen synteesimenetelmien kehitykseen. Kurssilla käsitellään asymmetrinen induktio (sisäinen, ulkoinen, viestitty). Lisäksi tutustutaan karbonyyliryhmän asymmetrisiin transformaatioihin, olefiinien reaktioihin sekä ohjattuihin syklisointeihin. Kurssi suoritetaan kokonaan etäopiskeluna suljetussa www-pohjaisessa oppimisympäristössä, Optimassa, tuutorin opastamana.

Esitietotehtävät

HUOM! Ennen kurssin alkamista täytyy läpäistä näillä verkkosivuilla julkaistut esitietotehtävät. Tehtäviin kannattaa paneutua, sillä niissä käsiteltyjen asioiden ja käsitteiden hahmottaminen on kurssilla opiskelun kannalta välttämätöntä. Esitietotehtävät julkaistaan kahta viikkoa ennen varsinaista kurssin alkua materiaalit -sivulla.

Luennot

Verkko-opiskelu koostuu oppimisympäristöstä löytyvästä opetusmateriaalista, joka sisältää kirjallisen materiaalin lisäksi mp3-muodossa olevia "virtuaaliluentoja". Luentoja on yhteensä 7 kpl. Luennoista on saatavissa myös printattavat, suppeammat versiot. Verkko-opetusmateriaalin lisäksi on hyvä tutustua muuhun oheismateriaaliin: kirjallisuuteen, luentojen viitteinä oleviin julkaisuihin sekä internetlähteisiin.

Harjoitukset

Harjoituksia on yhteensä viisi kappaletta, joita varten on hyvä olla käytössä molekyylimallisarja kolmiulotteisuutta hahmottamaan. Turun ja Jyväskylän yliopistojen orgaanisen kemian laboratorioilla on muutama mallisarja, joita lainataan kurssin ajaksi. Varsinaisista harjoituksista voi kustakin saada maksimissaan 10 pistettä. Tuutori ilmoittaa henkilökohtaisesti kustakin harjoituksesta saadun pistemäärän.

Tentti

Kurssin lopuksi järjestetään tentti kurssimateriaalin ja harjoitusten pohjalta kussakin jäsenyliopistossa. Tenttitehtävät ovat samantyylisiä kuin kurssin aikana tehdyt harjoitukset, joten harjoitusten tekeminen valmentaa samalla tenttiin.

Arvostelu

Kurssi arvostellaan asteikolla 1-5 (TKK) tai 1-3 (JY, TY). Arvosana muodostuu harjoitusten (50%) ja tentin (50%) perusteella.

Aikataulu

Kurssi alkaa 7.3. ja kestää huhtikuun loppuun 2005. Kurssin aloitustilaisuudet pyritään järjestämään samana päivänä TKK:lla sekä Turun ja Jyväskylän yliopistoissa.

10

Ma 7.3.

Ti 8.3.

Ke 09.3.

To 10.3.

Pe 11.3.

Kurssi-info
klo 13-15, TKK, JY
- 1. luento verkkoon

 

Verkkopäivystys klo 9-11

-Esitieto-teht. DL

11

Ma 14.3.

Ti 15.3.

Ke 16.3.

To 17.3.

Pe 18.3.

- 2. luento verkkoon
- 1. lh verkkoon

Verkkopäivystys klo 9-11

12

Ma 21.3.

Ti 22.3.

Ke 23.3.

To 24.3.

Pe 25.3.

- 3. luento verkkoon
- 2. lh verkkoon

- 1. lh DL

- 1. lh MV verkkoon

Verkkopäivystys klo 9-11

Pitkäperjantai

13

Ma 28.3.

Ti 29.3.

Ke 30.3.

To 31.3.

Pe 1.4.

 

Pääsiäinen

14

Ma 4.4.

Ti 5.4.

Ke 6.4.

To 7.4.

Pe 8.4.

- 4. luento verkkoon
- 3. lh verkkoon

- 2. lh DL

- 2. lh MV verkkoon

Verkkopäivystys klo 9-11

15

Ma 11.4.

Ti 12.4.

Ke 13.4.

To 14.4.

Pe 15.4.

- 5. luento verkkoon

Verkkopäivystys klo 9-11

16

Ma 18.4.

Ti 19.4.

Ke 20.4.

To 21.4.

Pe 22.4.

- 6. luento verkkoon
- 7. luento verkkoon
- 4. lh verkkoon
- 5. lh verkkoon

- 3. lh DL

- 3. lh MV verkkoon

Verkkopäivystys klo 9-11

17

Ma 25.4.

Ti 26.4.

Ke 27.4.

To 28.4.

Pe 29.4.

 

- 4. lh DL

- 4. lh MV verkkoon

Verkkopäivystys klo 9-11

18

Ma 2.5.

Ti 3.5.

Ke 4.5.

To 5.5.

Pe 6.5.

- 5. lh DL

- 5. lh MV verkkoon

Verkkopäivystys klo 9-11

19

Ma 9.5.

Ti 10.5.

Ke 11.5.

To 12.5.

Pe 13.5.

 

Tarvittaessa verkkopäivystys klo 9-11

Tentti sovitaan myöhemmin.


 
In English Päivitetty: 28.11.2005