VirtuaaliTKK
Palveluja TKK:laisille

Tapahtumat
Yhteystietoja

Teknologiatukea
Koulutusta ja asiantuntija-apua
Elektronisesta kampuskirjastosta oppimateriaalia
Rahoitusta


Teknologiatukea

  • TKK tukee keskitetysti Optima-opiskelualustaa. Lisätietoja Opetuksen ja opiskelun tuesta.
  • ATK-keskuksen palvelut ovat kaikkien TKK:laisten käytettävissä. ATK-keskuksen sivuilla on runsaasti tietoa palveluista sekä paljon ohjeita.

Koulutusta ja asiantuntija-apua

Koulutusta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa ja opetuksen kehittämisessä tarjoaa TKK:laisille Opetuksen ja opiskelun tuki. Se järjestää toiveiden mukaan räätälöityä koulutusta tiimi-, laboratorio- ja osastokohtaisesti. Opetuksen ja opiskelun tuesta saa apua myös hankkeiden suunnittelemiseen, käynnistämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden hankintaan. Apua voi saada myös kansallisten tai kansainvälisten yhteistyökumppanien hankkimiseen.

Lisätietoja:
Anna-Kaarina Kairamo, puh. (09) 451 4015, anna-kaarina.kairamo(a)hut.fi, ja Heikki Hallantie (09) 451 4036, heikki.hallantie(a)dipoli.hut.fi

Henkilöstökoulutus järjestää runsaasti tietotekniikkakursseja henkilöstölle.
Tiedonhakuun ja hallintaan tarjoaa koulutusta TKK:n kirjasto.
Suomen virtuaaliyliopiston portaali sekä verkostopalvelu tarjoavat runsaasti tietoa ja palveluja.

Elektronisesta kampuskirjastosta oppimateriaalia

Teknillisen korkeakoulun elektroninen kampuskirjasto sisältää tuhansia tekniikan alaan liittyvää elektronista lehteä, lähes 100 viitetietokantaa, standardeja (mm. IEEE ja ITU-T), sanakirjoja ja muita hakuteoksia. Ne ovat käytettävissä kampusverkossa ja niitä voivat käyttää kaikki korkeakoulun opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta.

Elektronisen kampuskirjaston aineistoa saa käyttää opetusmateriaalin teossa ilman erillista lupaa ei-kaupallisiin opetusaineistoihin (esim. elektronisen artikkelin tai ohjeen elektroniseen aineistoon viittaamiseen saa linkittää tai kopioida mukaan opettajan laatimaan opetusmateriaaliin). Kirjaston tekemissä lisenssisopimuksissa on tästä sovittu. Kirjastosta voi kysyä myös käytännön neuvoja liittyen elektronisten aineistojen käyttöoikeuksiin ja metadataan (tunnistetietoihin).

Menestyksellinen opiskelu edellyttää hyviä tiedonhankintataitoja. Kirjaston verkossa toimivat koulutusohjelmakohtaiset "Tieteellisen tiedon haku" -kurssit (1,0 ov) ovat helposti integroitavissa opettajien omien kurssien osaksi tai oheen. Nämä kirjaston informaatikoiden tutoroimat kurssit on mahdollista suorittaa myös englanninkielisinä. Elektroninen kampuskirjasto sisältää "Into Info" -itseopiskelujärjestelmän. Se perehdyttää tieteelliseen tiedonvälitykseen ja tehokkaan tiedonhaun ja -hallinnan menetelmiin ja sisältää paljon tietoa sähkötekniikan, fysiikan, arkkitehtuurin, kemian, energiatekniikan ja lääketieteen tiedonlähteistä verkossa.

Lisätietoja:
http://lib.hut.fi/

Rahoitusta

Osastojen opetustoiminnan kehittämiseen jaetaan erillisrahoitusta hankkeina, joista sovitaan vuosittain rehtorin ja yksiköiden välisissä tulosneuvotteluissa. Hankeanomukset tulee tehdä osaston tulossopimusaikataulun mukaan (yleensä n. 20.9. mennessä).

Lisätietoja TKK:n aikataulusta unel.hut.fi > asiakirja-arkisto.

Hankkeiden anominen unel.hut.fi > hankkeet.

Opintotoimikunnan hankerahoituksen aikataulusta ja painopisteistä lisätietoja Opintotoimiston ajankohtaista-sivuilta. Haku yleensä n. 15.10. mennessä.


08.09.2004 / opetuki