VirtuaaliTKK
Yhteystietoja

Tapahtumat

TKK:n virtuaaliyliopistotoiminta kuuluu vararehtori Olavi Nevanlinnan vastuualueelle. Suomen virtuaaliyliopiston hallinnollinen yhteyshenkilönä toimii suunnittelupäällikkö Kaisa Ala ( kaisa.ala(a)hut.fi ) Kehittämisyksiköstä ja sisällöllisissä asioissa koulutuspäällikkö Anna-Kaarina Kairamo ( anna-kaarina.kairamo(a)hut.fi ) Opetuksen ja opiskelun tuesta.

Opintotoimikunta vastaa virtuaaliyliopistotoiminnan periaatteellisista ratkaisuista.

Hallinnollisessa työssä ovat keskeisessä asemassa Opintoasioiden toimisto. Myös Tietohallinnon johtoryhmällä on keskeinen asema. ATK-keskus tuottaa TKK:n keskitetyt tietotekniikkapalvelut.

Käytännön tukitoimintaa ja koulutusta toteuttaa Opetuksen ja opiskelun tuki.


31.08.2004 / opetuki