VirtuaaliTKK
Yhteistyöverkostoja

Tapahtumat
Yhteystietoja

Suomen virtuaaliyliopisto
Tieteenalakohtaiset verkostot
EUNITE
Baltech
Muita yhteistyöverkostoja


Suomen virtuaaliyliopisto

SVY:n portaali http://www.virtuaaliyliopisto.fi
SVY:n verkostopalvelu http://www2.virtuaaliyliopisto.fi/

Taustatietoa tietoyhteiskuntahankkeista:
http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/tietoyhteiskuntahankkeet.html
http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/koul_ja_tutk_tietostrategia/6virtuaaliyliopisto.html

Tieteenalakohtaiset verkostot

TKK:n piirissä on sekä kansainvälistä että kansallista yhteistyötä verkko-opetuksen alueella tieteenalakohtaisissa verkostoissa, esimerkiksi:

Consortium for ITS Training and Education

TKK:n rakennus- ja ympäristötekniikan osaston liikennelaboratorio on juuri äskettäin liittynyt tieteenalakohtaiseen virtuaaliyliopistoverkostoon nimeltään CITE eli Consortium for ITS Training and Education. Nimen lyhenne ITS viittaa liikenteen telematiikkaan eli Intelligent Transportation Systems. Verkoston jäseninä on noin 50 yliopistoa ja mukana ovat useimmat USAn huippuyliopistot. Liikennelaboratorio hyödyntää verkoston tarjontaa opetuksessaan ja pyrkii myös aikaa myöten itse materiaalin tuottajaksi.

Voit lähettää oheisella lomakkeella tietoja toiminnastasi jossain tieteenalakohtaisessa verkostossa.

EUNITE

EUNITE on kahdeksan Eurooppalaisen yliopiston strateginen allianssi, jonka yhtenä jäsenenä on TKK. EUNITE tähtää tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön vahvistamiseen yliopistoissa, yhteistyöverkoston luomiseen partnereiden välille ja eurooppalaisen virtuaalikampuksen luomiseen. Allianssin perustamisasiakirja, Memorandum of Understanding, allekirjoitettiin 20.10.2000.

BALTECH

BALTECH on yhdeksän Itämeren alueen tekniikan yliopiston verkosto. Sen tavoitteena on monipuolinen yhteistyö opetuksen, tutkimuksen ja koulutuksen alueella. Verkostolla on mm. yhteisiä opetuksen kehittämisprojekteja ja sen pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda Itämeren alueen virtuaaliyliopisto.

Muita yhteistyöverkostoja

TKK:n kansainvälisistä sopimuksista ja verkostoista löytyy tietoa TKK:n kansainvälisten asioiden sivuilta http://kva.tkk.fi/fi/


31.08.2004 / opetuki