VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja

TKK:n koordinoimat SVY:n verkostohankkeet

Lisäksi TKK on mukana useissa muiden yliopistojen koordinoimassa hankkeessa.

Kehittämishankkeita TKK:lla

Ajantasaisin tieto TKK:n omista kehittämishankkeista löytyy Unelista unel.hut.fi > hankkeet (pääsy vain TKK:n verkosta).

Alla olevien linkkien alle kerätään tietoa TKK:lla toteutetuista ja toteutettavista mielenkiintoisista hankkeista. Lähetä tiedot omasta hankkeestasi niin lisäämme sen listaan.

Arkkitehtiosasto
Automaatio- ja systeemitekniikan osasto
Konetekniikan osasto
Maanmittausosasto
Puunjalostustekniikka
Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto
Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Tietotekniikan osasto
Tuotantotalouden osasto

Avoin yliopisto
Kansalliset kehittämishankkeet, joissa TKK on mukana
Kieli- ja viestintäkeskus
Opintotoimisto
TAI Tutkimuslaitos
TKK Lahden keskus
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus
Koulutuskeskus Dipoli


31.08.2004 / opetuki