VirtuaaliTKK
TKK:n strategiat ja tavoitteet

Tapahtumat
Yhteystietoja

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä ja virtuaaliyliopistotoimintaa koskevia strategioita ja tavoitteita on käsitelty erityisesti seuraavissa dokumenteissa:

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö TKK:lla
http://www.hut.fi/Yksikot/Kehittamisyksikko/TVTnopetuskayt.pdf

TKK:n tietohallinnon strategia
http://www.hut.fi/Yksikot/Kehittamisyksikko/tietohallstrat.pdf

TKK:n strategiatyöstä yleensä: http://www.hut.fi/Yksikot/Kehittamisyksikko/


25.08.2004 / opetuki