Jakson materiaali > Kurssihallinto ja tiedotus

KURSSIHALLINTO JA TIEDOTUS

Kaikilla kursseilla on jonkinlainen opiskeluohje: lyhyempi, pidempi, suullinen, kirjallinen, digitaalinen. Sen tarkoituksena on antaa opiskelijalle tietoa siitä, mitä kurssi sisältää ja miten opiskellaan sekä miten oppimista arvioidaan. Verkko ei tarjoa sitä oheisviestintää ja tiedotusta opiskelijalle, mikä perinteisessä yliopistoympäristössä on opetuksen ohessa opiskelijan tavoitettavissa. Jos opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti verkossa, on syytä erityisesti paneutua kirjallisiin opiskeluohjeisiin ja tiedottamiseen.

Mitä suuremmaksi kurssin opiskelijamäärä kasvaa, sitä merkittävämmäksi kasvaa hallintotyö ja sen järkeistäminen.

Kurssihallinto sisältää paljon tehtäviä, ja se työllistää merkittävästi opettajia:

Ennen kurssin alkua on lukuisa määrä hallintotyötä:

 • opetussuunnitelma ja tietojen toimittaminen opetusoppaaseen
 • kurssiesite ja opiskeluohjeet esim. kurssin kotisivuilla
 • suoritusvaatimukset
 • ilmoittautuminen ja opiskelijatietojen kirjaaminen
 • jne.

Kurssin aikana hallintotyö ei välttämättä vähene:

 • viestintä kurssin aikana
 • kurssitöiden logistiikka: esim. jakaminen palautteen antajille, palautteen toimittaminen opiskelijoille
 • osasuoritusten kirjaaminen
 • jne.

Kurssin päätyttyä

 • suoritustietojen ja arvosanojen kirjaaminen
 • palaute opiskelijoille
 • jne.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö voi tuoda helpotusta nopeasti juuri tähän työhön, joka on luonteeltaan logistista. Näin ideaalitilanteessa opettajalta vapautuu aikaa vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa.

Kurssien tai koulutusohjelmien teknologiavalinnoissa on olennaista ottaa huomioon valittavan teknologian rajapinnat yliopiston opintohallinnon järjestelmiin, jotta kaksinkertaiselta työltä vältytään esim. suoritusten kirjaamisessa.

Mitä kurssihallinnollisia tehtäviä on omassa hankkeessasi?

Minkälaisia kurssihallnnon työkaluja on omassa yksikössäsi käytössä? Miten voit hyödyntää niitä hankkeessasi?

Oppimateriaali
Teknologiaratkaisut, mediavalinta
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 26.09.2004 /akk