Jakson materiaali > Teknologiaratkaisut

TEKNOLOGIARATKAISUT

Kun osapuilleen tiedetään minkätyyppistä kurssia ollaan tekemässä ja minkälaisia toimintoja siihen tarvitaan, on viimeistään mietittävä minkätyyppistä teknologiaa tarvitaan. Käytännössä on usein käytettävä niitä välineitä jotka ovat kohtuukustannuksin tarjolla tai jotka ovat oman yliopiston tai yksikön valinta. Tarvittava teknologiaa voidaan karkeasti tarkastella kolmesta näkökulmasta: 1) tuottamisen, 2) hallinnan sekä ylläpidon ja 3) käytön näkökulmasta.

Keskeinen valinta tehdään, kun arvioidaan riittääkö yhdistelmä johon kuuluvat ”perinteiset” webbisivut, sähköpostilista ja (suljettu tai avoin) keskustelualue, videokonferenssi, chat jne. vai halutaanko ottaa käyttöön järjestemä, jossa on myös kurssihallintotyökaluja ja sisällöntuotantotyökaluja. Tällä hetkellä yleisimpiä integroituja elektronisia opiskelualustoja Suomen yliopistoissa ovat WebCT ja Optima.

Yhteistä kaikille valinnoille on että ne pääsääntöisesti koostuvat neljäntyyppisistä työkaluista

  • dokumenttien hallintatyökalut
  • kommunikaatiovälineet
  • yhteisten dokumenttien työstämistyökalut ja
  • hallintotyökalut.

Monien integroitujen opiskelualustojen historia on erittäin lyhyt, noin puoli vuosikymmentä. Ne ovat toiminnallisesti olleet rajallisia kaikilla osa-alueilla, mutta tuotteet kehittyvät nopeasti. Valitsemalla jonkin tällaisen alustan yliopisto on päässyt nopeasti alkuun verkkokurssien tuotannossa. Alustoja on markkinoilla tuhansia, Suomessakin useita kymmeniä. Tähän sisältyy markkinoihin liittyvä riski: kaikki tuotteet eivät ole elinkelpoisia, joten valintoja tehtäessä kannattaa selvittää myös palvelun / tuotteen tarjoajan tausta.

Yksi ongelmallinen piirre näissä alustoissa on, että tuotanto on sidoksissa voimakkaasti kurssiajatteluun ja esim. materiaalit eivät välttämättä kumuloidu organisaation tietovarannoksi eivätkä ne pääsääntöisesti ole enää osallistujien käytettävissä kurssin jälkeen ilman eritystoimenpiteitä. Sisällönhallintavälineet (LCMS, learning content management system) tekevät tuloaan myös yliopistoihin.

Mitä teknologioita ja työkaluja on omassa yliopistossasi tarjolla?

Suomen virtuaaliyliopiston sivuilta löytyy runsaasti opiskelualustalinkkejä
www.virtuaaliyliopisto.fi > Opetus > Kurssin tuottajan työkalupakki > Verkko-opetusalustat

Käytännönläheisiä ja hauskoja neuvoja tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa:
UCLA Ten Principles of Wise Media Use
http://www.oid.ucla.edu/FNMC/princpls.htm

Kurssihallinto
Kuormittavuusanalyysi
Anna-Kaarina Kairamo, TKK Opetuksen ja opiskelun tuki Päivitetty 26.09.2004 /akk