VirtuaaliTKK
 

Tapahtumat
Yhteystietoja

Virtuaali-TKK: Teknillisen korkeakoulun kehittämishanke 2004-06

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoite TKK:lla:

TKK:n opetus-, opiskelu- ja opintohallinnon prosessit ovat tarkoituksenmukaiset ja niitä tuetaan monimuotoisesti tieto- ja viestintätekniikan avulla edistyksellisellä tavalla.

Opetuksen ja opiskelun laatu varmistetaan ajanmukaisen ja korkeatasoisen opetuksen sisällön, tehokkaiden opetusmenetelmien, hyvän opetus- ja hallintoprosessin sekä hyvin toimivan opetus- ja opiskeluympäristön avulla. Verkostoitunut yhteistyö opetuksen alueella on sisäisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti aktiivista ja tavoitteellista ja edistää opiskelijaliikkuvuutta.

Toiminta jakautuu seuraaviin teemoihin:

 • opetus ja ohjaus
 • aineistotuotanto
 • opiskelun tukeminen
 • henkilöstön motivointi ja osaamisen kehittäminen
 • opintohallinto sekä
 • yhteistyö ja verkostoituminen.

Näitä toimintoja tukevat

 • infrastruktuuri ja fyysinen ympäristö
 • alan tutkimus
 • tukiverkosto
 • organisoituminen ja
 • vastuunjako.
Tapahtumia ja uutisia

Suomen virtuaaliyliopiston tapahtumia ja uutisia
http://www.virtuaaliyliopisto.fi

TKK:n opetuksen kehittämiseen liittyviä tapahtumia ja uutisia

Opintotoimisto, ajankohtaisuutisia:
http://www.hut.fi/Yksikot/Opintotoimisto/ajankohtaista/

Opetuksen ja opiskelun tuki tiedottaa:
http://www.dipoli.hut.fi/ok/


31.08.2004 / opetuki