VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja

Kansalliset kehittämishankkeet, joissa TKK on mukana

http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/ koul_ja_tutk_tietostrategia/toimintasuunnitelmat2001.html


Connet

Koordinaattori: Pertti Saariluoma
Koordinoiva instituutio: Helsingin yliopisto, kognitiotieteen laitos
Yhteyshenkilö TKK:lla: Mikko Sams
Kuvaus: Kognitiotieteen, kognitiivisen tietoteknologian ja kongnitiivisen teknologian opetuksen organisoiminen Suomen virtuaaliyliopiston yhteydessä. Verkoston ja opetuksen valmistelu ja toteutus. Tarkoituksena on opettaa lukuvuonna 2001-2002 approbatur tasoiset opinnot ja aloittaa seuraavana cum laude tasoiset opinnot. TKK yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa on vastuussa kurssista kognitiivisen psykologian perusteet (2-4 ov).
Toimintasuunnitelma:
http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/
koul_ja_tutk_tietostrategia/pdf/connet.pdf


Aasian virtuaalinen opetusverkosto

Koordinaattori: Marita Siika
Koordinoiva instituutio: Turun yliopisto, Poliittisen historian laitos
Yhteyshenkilö TKK:lla: Hannele Wallenius
Kuvaus: Itä- ja Kaakkois-Aasian koulutusverkoston opetuksen laajempi toteuttaminen internetin välityksellä ja opetuksen syventäminen kehittyvän teknologian avulla. Toteutettavia opetuskokonaisuuksia ovat Aasian ohjelma 2001 (15 ov) ja Maisteriohjelma. Lisäksi kehitetään virtuaalitietopankki, joka sisältää mm. suomalaisten tutkijoiden laatimaa opetusmateriaalia, linkkejä eri tieteenalojen Itä- ja Kaakkois-Aasiaan liittyviin materiaalikokoelmiin, yhteydet alan tärkeimpien instituutioiden tietokantoihin ja päivitetyt tiedot alan tutkimuksesta Suomessa.
http://www.asianet.fi/
Toimintasuunnitelma:
http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/koul_ja_tutk_tietostrategia/pdf/aasia.pdf


Tulevaisuudentutkimuksen verkostoyliopisto

Koordinaattori: Sari Söderlund
Koordinoiva instituutio: Turun kauppakorkeakoulu, Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Yhteyshenkilö TKK:lla: Henrik Bruun
Kuvaus: Korkealaatuisen tulevaisuudentutkimuksen sivuainekokonaisuuden tarjoaminen jäsenyliopistojen perustutkinto-opiskelijoille sekä tutkija- ja jaktokoulutusohjelmien luominen jatko-opiskelijoille. Vuonna 2001 tärkeimpiä toimintoja ovat mm. kolmen peruskurssin suunnittelu, erikoismoduulien kehittäminen ja toteutus, oppimisympäristön ja oppikurssien jatkuva kehittäminen ja oppikirjan tuottaminen. Opetus tapahtuu pääosin monimuoto-opetuksena, jonka etäopiskeluosioissa käytetään useita välineitä.
http://www.tukkk.fi/tutu/tva/esittely.htm
Toimintasuunnitelma:
http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/koul_ja_tutk_tietostrategia/pdf/tva.pdf


TieVie

Koordinaattori: Tytti Tenhula
Koordinoiva instituutio: Oulun yliopisto, Opetuksen kehittämisyksikkö
Yhteyshenkilö TKK:lla: Sanna-Marja Heinimo
Kuvaus: Yliopisto-opettajien tieto-ja viestintätekniikan käyttövalmiuksien edistäminen erityisesti opetuksessa. TVT:n opetuskäytön kouluttajien kouluttaminen Suomen yliopistoihin. Koulutusta järjestetään kahdella tasolla ja ne toteutetaan pitkäkestoisina, käytännön opetustyöhön integroituina koulutuksina (ks Verkko opetus- ja oppimisympäristönä -koulutus). Hankkeen tavoitteena on myös tuottaa käytännönläheistä verkkopedagogosta perusmateriaalia jakehittää akateemiseen yhteisöön soveltuvaa koulutus- ja konsultointimallia.
http://www.tievie.fi/

Toimintasuunnitelma:
http://www.minedu.fi/opm/hankkeet/koul_ja_tutk_tietostrategia/pdf/tievie.pdf


IT-PEDA

Koordinaattori: Riikka Rahikainen
Koordinoiva instituutio: Tampereen yliopisto, Opetusteknologiakeskus
Yhteyshenkilö TKK:lla: Anna-Kaarina Kairamo
Kuvaus: Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja tutkimuskäytön edistäminen verkoston jäsenyliopistoissa ja -korkeakouluissa. Opetusteknologian hyväksikäyttöön liittyvän informaation ja kokemusten välittäminen verkoston jäsenien kesken. Toiminta-alueita: koulutus- ja asiantuntijapalvelut, strategiatuki, viestintä ja opiskeluympäristöt.
http://www.uta.fi/itpeda/

 


16.12.2002 / opetuki