VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
TKK Lahden keskus

Lahden yliopistokeskus

Vastuuhenkilö: Vesa Harmaakorpi
Kuvaus: Lahdessa toimii kolmen yliopiston - Helsingin yliopiston, Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun - paikallisyksiköt, joiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan Lahden yliopistokeskukseksi. Lahden yliopistokeskuksessa on tällä hetkellä kahdeksan professuuria ja se toimii verkostoyliopistomallin mukaisesti. Lahden yliopistokeskuksen verkostomaisessa toiminnassa ja koulutuksessa hyödynnetään keskeisesti uutta tieto- ja viestintätekniikkaa. Yliopistokeskuksen toimintaa vahvistaa lähitulevaisuudessa malli, jonka avulla pystytään asteittain turvaamaan 200 ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävän opiskelijan sisäänotto vuosittain.

 

 


16.12.2002 / opetuki