VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
Arkkitehtiosasto

Virtuaaliosio Yhdyskuntasuunnittelun perusteet -kurssille

Vastuuhenkilöt: Kimmo Lapintie ja Juhani Karanka
Hankkeen tarkoituksena on luoda virtuaalinen opiskeluympäristö Yhdyskuntasuunnittelun perusteet-kurssia tukemaan, sisältäen ajantasaisen tiedotuksen, luentoja tukevaa ajanmukaista opetusmateriaalia linkkiyhteyksineen, soveltuvia harjoitustöitä, keskustelufoorumin sekä arvioinnin. Tarkoituksena on myös tehostaa luentoja ja henkilökohtaista ohjausta siirtämällä tiedonjakaminen sekä mm. tekniset ohjeet virtuaaliympäristöön, jolloin kasvokkainen vuorovaikutus voi keskittyä olennaiseen. Hankkeen ja sen jatkohankkeiden (virtuaaliosion rakentaminen myös muille kursseille) on tarkoitus pitkällä tähtäimellä myös verkottua YTK:ssa annettavaan täydennyskoulutukseen, siten että jotkin kurssit tai moduulit voivat olla myös yhteisiä perus- ja täydennyskoulutukselle (ks. seuraava hanke).
http://www.hut.fi/Yksikot/YKS/suomisivut/index.html

Codex - arkkitehtuurin teorian multimediaopetusohjelma

Vastuuhenkilö: Anni Vartola
http://www.hut.fi/~avartola/codex.html

 

 


16.12.2002 / opetuki