VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
Automaatio- ja systeemitekniikan osasto

Viestintäprosessien, automaationa ja tuotantolinjojen mallinnuksen verkko-opetus

Vastuuhenkilö: Pirkko Oittinen
Laboratorio: Automaation tietotekniikka, Viestintätekniikka
Kuvaus: Selvitys käsitteellisen oppiaineksen itseopiskelun ohjeistamistarpeista ja toimivista parityöskentelykäytännöistä verkon yli tapahtuvissa analyysi- ja suunnittelutöissä. Yleisen tason mallien laatiminen toiminnalliselle verkkomateriaalille monimuoto-opetuksessa.

IECAT (Innovative Educational Concept for Autonomous and Teleoperated Systems)

Vastuuhenkilö: Aarne Halme
Laboratorio: Automaatiotekniikka
Kuvaus: Osallistuminen EU:n ja USA:n välisen opetuksen ja henkilövaihdon ohjelmaan. Ohjelman puitteissa jokainen kuudesta yliopistosta rakentaa nk. virtuaalilaboratorion , joka koostuu verkossa olevasta johdanto- ja harjoitusmateriaalista sekä internetin yli ohjattavasta laboratoriokoelaitteesta. Aiheet liittyvät robotiikkaan ja mekatroniikkaan.
http://ars-sun1.ars.fh-weingarten.de/iecat/

 


16.12.2002 / opetuki