VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto

Matematiikkaa tietokoneavusteisesti - MatTa-projekti

Vastuuhenkilö: Simo Kivelä
Laboratorio: Matematiikan laitos
Kuvaus: Tietokoneavusteisessa matematiikan opiskelussa käytettävän digitaalisen opiskelumateriaalin tutkiminen, tuottaminen ja arvioiminen. Materiaalin taso vastaa korkeakoulun peruskurssien tasoa, mutta sitä voidaan soveltavin osin käyttää myös lukio-opiskelussa. Tällä hetkellä valmiita materiaalipaketteja on jo mm. lukiomatematiikasta (Iso-M), tavallisista differentiaaliyhtälöistä (DelTa) ja optimoinnista (Opti-M). Kokemuksia valmiin materiaalin käytöstä kerätään ja opiskeluprosesseja analysoidaan. Materiaalia kehitetään edelleen analyysien tulosten pohjalta.
http://www.math.hut.fi/matta/

Systeemianalyysin verkko-opetus

Vastuuhenkilö: Raimo P. Hämäläinen
Laboratorio: Systeemianalyysi
Kuvaus: Virtuaaliopetus Systeemianalyysin laboratoriossa on järjestetty tarjoamalla mahdollisuutta tenttiä laboratorion ja valikoitujen ulkomaisten yliopistojen verkkoon tuottamia opintojaksoja. Verkko-opintojaksot ovat itseopiskelukursseja. Opintojaksojen kotisivuilta löytyy kunkin opintojakson opetusmateriaali eli oppikirja, luentokalvot ja laskuharjoitukset.
Systeemianalyysin laboratoriossa on käytössä myös interaktiivinen webbipohjainen palautejärjestelmä opinions-online.
http://www.hut.fi/Yksikot/SAL/Opinnot/Mat-2.195/
http://www.opinion.hut.fi/introduction.html, http://www.hut.fi/Yksikot/SAL/Opinnot/webopetus.html

 


16.12.2002 / opetuki