VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
Puunjalostustekniikka

Puunjalostajan tietoverkko

Vastuuhenkilö: Elina Vähävihu, p. 451 4244
Laboratorio: Ympäristönsuojelutekniikka
Kuvaus: Hankkeen tavoittena on luoda puunjalostustekniikan opiskelijoille ja opetukseen selkeä opiskelua palveleva tiedotusjärjestelmä.

Tavoitteeseen pääsemiseksi tehdään osaston yhteisille toiminnoille ja mahdollisesti laboratorioille rakenteeltaan ja ulkoasultaan johdonmukainen internetsivusto. Erityisesti tullaan kiinnittämään opintoasioiden tiedotukseen huomiota, mutta myös muiden sidosryhmien tarpeet tullaan ottamaan huomioon. Oleellinen osa projektia on varmistaa sivujen jatkuvan ylläpidon toimivuus.
http://www.hut.fi/Yksikot/Puu/16.12.2002 / opetuki