VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto

Vesitalouden ja vesirakennuksen TVT-avusteinen opetus

Vastuuhenkilöt: Tuomo Karvonen, Ari Jolma
Laboratorio: Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratorio
Kuvaus: Kurssien opetusmateriaali ja harjoitustehtävät aineistoineen jaetaan myös verkon kautta. Osa harjoituksista tehdään verkossa olevien vuorovaikutteisten sovellusten avulla. Audiovisuaalisten välineiden käyttöä kokeillaan. Opiskelijat antavat palautteen kursseista verkon välityksellä.
Verkko-opetusmateriaalia on laajasti käytössä esimerkiksi kursseilla Aineiden kulkeutuminen II (Yhd-12.126) ja Maa- ja pohjavesihydrologia (Yhd-12.122).
http://www.water.hut.fi/wr/opinnot.html
http://www.water.hut.fi/wr/kurssit/Yhd-12.126/
http://www.water.hut.fi/wr/kurssit/Yhd-12.122/

Tietotekniikan hyväksikäyttö "Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet" -kurssin opetuksessa ja harjoitustöissä

Vastuuhenkilö: Professori Pekka Kanerva
Laboratorio: Talonrakennustekniikka
Kuvaus: Talonrakennustekniikan opetuksen kehittämishankkeen tavoitteena on ohjata opiskelijat hyödyntämään tehokkaasti käytettävissä olevia tietokoneohjelmistoja talonrakennustekniikan opintojaksoihin liittyvissä suunnitteluharjoituksissa.

Hankkeen osatavoitteet ovat:

  • kurssin sisällön ja opetusmateriaalin suunnittelu ottaen huomioon uusien tietotekniikkaohjelmistojen tarjoamat mahdollisuudet
  • suunnitella järkevä suunnitteluharjoituksen sisältö ohjelmistojen opetuksen kannalta
  • selvittää käytettävissä olevien ohjelmistojen mahdollisuudet ja uusien, hankittavien ohjelmistojen kelpoisuus suunnitteluharjoitusten tekemisessä
  • laatia tiivis opetuspaketti tärkeimmistä suunnitteluohjelmista
  • kehittää suunnitteluharjoituksia tietokoneohjelmistoja hyödyntävämpään suuntaan

Hankkeessa hyödynnetään tietokoneohjelmistoja myös luento-opetuksessa ja tuotetaan oppimateriaalia verkko-opetukseen. Hanke toteutetaan vuosien 2001-2003 aikana.

Tiedustelut: Assistentti Hannu Hakkarainen, hannu.hakkarainen@hut.fi, puh. (09) 451 3720

 


16.12.2002 / opetuki