VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto

Verkkopohjaisen opetuksen hyödyntäminen ja käyttöönotto

Vastuuhenkilö: Pekka Wallin
Laboratorio: Radiotekniikka, Sähkömagnetiikka, Teletekniikka, Tietoliikennetekniikka ja mahdollisesti osaston muut laboratoriot
Kuvaus: Kustannustehokkaiden sisällöntuotantomenetelmien kehittäminen ja testaaminen 3-5 pilottikurssin avulla. Osastotasoisten materiaalintuotantoon liittyvien ratkaisujen (sopimuskäytännöt, ohjeistukset, työkalut, yhteistyökäytännöt jne.) tekeminen. Kokemusten ja menetelmien laajamittainen levittäminen ja käyttöönotto osastolla.
http://www.hut.fi/Yksikot/Sahko/eopetus/

Kansainvälisen Telecommunication Master-ohjelman laajentaminen

Vastuuhenkilö: Timo Laakso, Yhteyshenkilö: Anita Bisi
Laboratorio: Tietoliikennetekniikka, Teletekniikka, Tietotekniikan osasto
Kuvaus: Kansainvälisen tietoliikennetekniikan Master-ohjelman laajentaminen rakentamalla toinen englanninkielinen pääaine. Pääaineen suunnittelun lisäksi hanke sisältää opintojaksojen suunnittelun ja toteutuksen sekä uusien opetusmenetelmien kokeilua.
Myös sähköosaston toista Master-ohjelmaa, Electrical Engineering, kehitetään jatkuvasti. Ohjelman opiskelijoiden lisäksi kehitystyö ja englanninkielisen opetustarjonnan laajentuminen hyödyttää suuresti myös osaston muita vaihto-opiskelijoita.
http://www.tct.hut.fi/masters/ (Telecommunication)
http://www.hut.fi/Units/Sela/masters.html (Electrical engineering)

Sähkömekaniikka ja sähkökäytöt (?)

Vastuuhenkilö: Sami Kanerva
Kuvaus: Hankkeen tarkoitus on kehittää kurssiin S-17.102 (Sähkömekaniikka ja
sähkökäytöt) kuuluvia laboratoriotöitä siten, että niihin liittyvät selostukset
tehtäisiin ja palautettaisiin tietokoneavusteisesti. Selostukset kirjoitetaan
raportin muotoon, ja assistentti antaa niistä sähköisesti palautetta prosessin
aikana. Mahdollisesti hankkeessa kehitetään myös yksinkertaisia työkaluja
graafisten kuvaajien tms. luomista varten.

 


16.12.2002 / opetuki