VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
Tietotekniikan osasto

OTUS - Opetuksen TukiSysteemi

Vastuuhenkilö: Lauri Malmi
Laboratorio: Tietojenkäsittelyoppi, Tietoliikenneohjelmistot ja multimedia
Kuvaus: Perustoiminnoiltaan hajautetun kurssihallintojärjestelmän suunnittelu, testaus ja toteuttaminen olemassa olevan prototyypin pohjalta. Kurssihallintojärjestelmä tulee sisältämään mm. laskuharjoitusten ja harjoitustöiden logistiikan, tiedotustoiminnan, työryhmien hallinnan, palautteen keräämisen ja mahdollisuuden konetentin käyttöön.
http://www.cs.hut.fi/Opinnot/Kehitys/OTUS/projektisuunnitelma.html

CSCW-välineet opiskelun ryhmätyössä

Vastuuhenkilö: Tapio Takala
Laboratorio: Tietoliikenneohjelmistot ja multimedia
Kuvaus: Tietokoneavusteisen yhteistyön (Computer Supported Collaborative Work, CSCW) työkalujen testausta ja opiskeluun liittyvien ryhmätyökäytäntöjen kehittämistä Informaatioverkostojen Studio 4 -kurssin puitteissa. Kokemusten ja käytäntöjen siirtäminen TKK:n muille kursseille.

InnoMediaPolis-projekti

Vastuuhenkilö: Petri Vuorimaa
Laboratorio: Tietojenkäsittelyoppi, Tietoliikenneohjelmistot ja multimedia, Lahden yksikkö
Kuvaus: Tietotekniikan osaston kurssitarjonnalle on suurempi kysyntä kuin mihin nykyisillä toimintatavoilla ja -resursseilla pystytään vastaamaan, niin yrityksissä ja muissa oppilaitoksissa kuin TKK:n sisälläkin (esim. muiden osastojen opiskelijat, muuntokoulutettavat). InnoMediaPolis-projektin tavoitteena on välittää pilottikursseja livenä yrityksille ja opiskelijakylään. Materiaalia koostetaan materiaalitietopankiksi, jota voidaan käyttää hyväksi räätälöitäessä kurssikokonaisuuksia kohderyhmäkohtaisesti (on-demand). Kurssien koostamisessa hyödynnetään ohjaus-, arviointi- ja palautejärjestelmiä sekä integroituja elektronisia oppimisympäristöjä soveltuvin osin. Tämä edellyttää samanaikaisesti etäopetuskonseptien jalostamista ja testaamista, mm. etäopetuksessa yleisten suurten keskeyttämisprosenttien ehkäisemiseksi.

Ongelmalähtöinen oppiminen massaopetuksessa

Vastuuhenkilö: Lauri Malmi, puh. 451 3236
Laboratorio: Tietojenkäsittelyopin laboratorio
Kuvaus: Tietojenkäsittelyopin laboratoriossa on sovellettu ongelmalähtöistä opetusta informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoille suunnatussa ohjelmoinnin perusopetuksessa vuodesta 1999. Menetelmästä on saatu erittäin hyviä kokemuksia n. 30 hengen ryhmässä. Oppimistulokset ovat olleet selvästi parempia kuin tavallisella kurssilla ja kurssin keskeyttäminen ollut erittäin vähäistä.

Nyt alkavassa hankkeessa selvitetään, miten saatujen kokemusten varaan voitaisiin rakentaa opetusta massakursseilla. Tämä edellyttää organisaation keventämistä ja toimintojen suoraviivaistamista. Hanke toteutetaan kokeiluna lukuvuonna 2001-2002 ohjelmoinnin peruskursseilla L1 ja Y1 pienellä oppilasmäärällä. Mikäli toteutus onnistuu, opetusta voidaan skaalata laajemmalle joukolle seuraavana lukuvuonna.
http://www.cs.hut.fi/~lma/kevytOLO/projektikuvaus.html

Teollisuuden tietotekniikan laboratorio

Vastuuhenkilö: Inkeri Laaksonen
Laboratorio: Teollisuuden tietotekniikan laboratorio, prof. Juha Tuominen
Teollisuuden tietotekniikan koulutusyksikkö, Inkeri Laaksonen
Kuvaus: Otaniemessä ja Lahdessa toimiva Teollisuuden tietotekniikan koulutusyksikkö on keskittynyt eLearning -toteutuksiin sekä kasvatustieteelliseen tutkimukseen, erityisesti eLearningiin ja aikuiskasvatukseen. Yksikön käytössä ovat tällä hetkellä WebCT ja Edulink- oppimisalustat.

http://www.ltk.hut.fi/itlabvirtuaali/TKK/


16.12.2002 / opetuki