VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
TAI Tutkimuslaitos

Projektioppimisen työvälineiden mallintaminen

Vastuuhenkilö: Pekka Järvinen
Koordinaattori: Virpi Suominen, virpi.suominen@hut.fi, p. 451 3652

Kuvaus: Hankkeessa kartoitetaan mahdollisuuksia soveltaa case-pohjaisen projektioppimisen menetelmiä korkeakoulumaailmassa tiivistämällä yhteistyötä opiskelijoiden, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä. Hanke nivoutuu tiiviisti osaksi koko TKK:n tuotantotalouden osaston e-learning ympäristön kehitystyötä. Hankkeessa tarkastellaan tutkimuslaitoksen ja case-yritysten viestinnän kehittämistä erilaisin tieto- ja viestintäteknisin ratkaisuin siten, että rajapinta tuotantotalouden osaston ratkaisuihin palvelisi projektimuotoisen opetuksen tarpeita.
http://www.tuta.hut.fi/studies/elearning

 

 


16.12.2002 / opetuki