VirtuaaliTKK
Hankkeita

Tapahtumat
Yhteystietoja
Tuotantotalouden osasto

Knowledge Support -opetus

Vastuuhenkilö: Jyrki Kasvi
Laboratorio: Työpsykologia ja johtaminen
Kuvaus: Internet-pohjaisen etäoppimisympäristön tuottamiseen ja ylläpitämiseen liittyvien toimintatapojen kehittäminen. Verkko-opetukseen liittyvien tekijänoikeuskysymysten kartoittaminen. Kokemusten ja suositusten julkaiseminen raporttina tai kirjana.
http://www.knowledge.hut.fi/projects/itss/
http://www.tuta.hut.fi/coursedata/Tu53267/brochure.htm

Teknologiayrittäjyysopetuksen kehittäminen

Vastuuhenkilö: Erkko Autio, koordinaattori: Peter Kelly
Laboratorio: Yritysstrategia
Kuvaus: Akateemisen teknologiayrittäjyyden edistäminen TKK:n vaikutuspiirissä opetuksen keinoin. Teknologiayrittäjyyden opetuksen ja oppimateriaalien kehittäminen. TKK:n sisäisen yrittäjyyden nostaminen tutkijoille suunnattua yrittäjyysopetusta kehittämällä. Ohjelmistoliiketoiminnan venturing-painotteisen pääaineen kehittäminen yhteistyössä tietotekniikan osaston kanssa.

Sähköisten opetus-ja hallintotoimintojen kehittäminen

Vastuuhenkilö: Paula Helin
Kuvaus: Yhtenäisen internet-pohjaisen tieto- ja viestintätekniikan käytön suunnitelman luominen ja toteuttaminen eri pilottihankkeissa tuotantotalouden osastolla. Opetus -ja hallintohenkilökunnan koulutustarpeen määrittely tieto- ja viestintätekniikan alalla.
http://www.tuta.hut.fi/studies/elearning


Virtuaalinen työympäristöopetus (1 ov) TU-53.111

Yhteyshenkilö: Eeva-Kaisa Ahonen
Laboratorio: Työpsykologia ja johtaminen
Kuvaus: Tuotantotalouden osaston Työpsykologian ja johtamisen laboratoriossa on käynnistymässä uusi kurssi TU-53.111 Virtuaalinen työympäristöopetus (1 ov). Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan, tentti mukaan lukien, verkko-opetuksena internetin kautta. Sisältöasiantuntijana toimii TkT, dos. Heikki Laitinen Työterveyslaitokselta. Kurssi perustuu Työterveyslaitoksen "Hyvä työympäristö, turvalliset työtavat, Elmeri-opetusohjelmaan". Sisältönä ovat turvalliset työtavat, työpaikan järjestys, turvallisuus, hygienia ja ergonomia erityisesti teollisuudessa. Suorittaminen koostuu teoriaan tutustumisesta, Elmeriin kuuluvista havainnointiharjoituksista, palautettavasta harjoitustehtävästä ja tentistä.
http://www.tuta.hut.fi/coursedata/Tu53111/brochure.htm

 


16.12.2002 / opetuki