pixel
c Laitteistot ja menetelmät > Reaktioiden seuranta

Kirjallisuudessa ilmoitetut reaktioajat ovat ainoastaan ohjeellisia. Jokaisen reaktion etenemistä seurataan sopivalla tavalla. Menetelmä, joka valitaan reaktion seurantaan, riippuu reaktiosta ja lähtöaineiden sekä tuotteiden (myös sivutuotteiden) kemiallisesta luonteesta. Reaktiota voidaan seurata esimerkiksi ohutkerroskromatografialla (TLC), infrapunaspektroskopialla (IR) tai ydinmagneettisella resonanssispektroskopialla (NMR).

 

 

 

 

otsikkolaatikko

©2005
 

 
 

 


 
l
p