VirtuaaliTKK
Virtuaaliyliopiston strategiapalveluseminaari megavideokonferenssina

Yhteystietoja

KUTSU KANSALLISEEN STRATEGIAPALVELUSEMINAARIIN

Tervetuloa mukaan ajankohtaiseen virtuaaliyliopistoseminaariin, jossa pohditaan laitosten, tiedekuntien ja virtuaaliyliopiston yhteistyöverkostojen toimintaa muutoksen johtamisen näkökulmasta. Seminaari on osa kansallisen tvt-strategiapalvelun toimintaa.

Konferenssi kokoaa yhteen esimiesten, verkko-opetuksen tukihenkilöiden ja verkostojen koordinaattoreiden kokemukset siitä, mitkä asiat tulisi ottaa huomioon verkko-opetuksen strategisessa suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Seminaari toteutetaan monipistevideoneuvotteluna, jonka TKK-pisteenä on Laskennallisen tekniikan videoneuvotteluluokka.
Lisäksi seminaaria voi seurata myös oman tietokoneen välityksellä. Tarkemmat ohjeet löytyvät megakonferenssin sivulta:
http://ok.helsinki.fi/megakonferenssi/

Seminaarin järjestää kansallinen opetusteknologiayksiköiden verkosto, IT-Peda.

Ohjelma
14.00-14.10 Seminaarin avaus,
Projektipäällikkö Janne Sariola, opetusteknologiakeskus, Helsingin yliopisto
14.10-14.50

Näkökulmia muutoksen johtamiseen

Kansallinen näkökulma: Mihin asioihin tulisi johtamisen näkökulmasta ottaa kantaa, kun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön
strategioiden toimeenpano käynnistetään?
Pekka Kess, SVY-kehittämisyksikön johtaja

Laitostason näkökulma:
Suomen kielen laitoksen verkko-opetuksen strategiset valinnat ­ kokemuksia karikoista ja onnistumisista
Tapani Lehtinen, professori, Suomen kielen laitos, Helsingin yliopisto

14.50-15.00 Kommenttipuheenvuoro
Projektipäällikkö Janne Sariola, opetusteknologiakeskus, Helsingin yliopisto
15.00-15.40 Miten tehdään oikeita asioita verkko-opetuksessa?
Paneeli
Sari Soderlund, Tulevaisuuden Akatemian tutkimusverkosto, Turun kauppakorkeakoulu
Juha Pohjonen, Campus Futurus-verkosto, erikoistutkija
Kalle Romanov, informatiikan tutkijalehtori, Lääketieteellisen tiedekunnan opetuksen tukiyksikkö, Helsingin yliopisto
Antti Auer, virtuaaliyliopisto koordinaattori, Jyväskylän yliopisto
15.40-16.00 Keskustelu
Loppukoonta
Projektipäällikkö Janne Sariola, opetusteknologiakeskus, Helsingin yliopisto

 


16.12.2002 / opetuki