VirtuaaliTKK
Tapahtumat

Yhteystietoja

Ohjaus ja arviointi yliopistojen virtuaaliopetuksessa -seminaari

Ajankohta: 23.-24.4.2001

Paikka: Joensuun yliopisto, Carelia C2

 

Seminaarin ohjelma:

Ensimmäinen seminaaripäivä painottuu oppimisen ohjaukseen ja arviointiin opintojaksoilla esimerkiksi:

- oppiminen ja opetus verkko-oppimisympäristössä
- oppimistaitojen kehittäminen
- oppimisen tukeminen
- opintojen etenemistä edistävä ohjaus
- arviointi ja palaute verkko-oppimisympäristöissä

Seminaarin toinen päivä painottuu erityisesti virtuaaliyliopiston opintojen ohjauksen sisältöalueisiin ja menetelmiin sekä opintohallintoa lähellä oleviin teemoihin esimerkiksi:

- opinnoista ja opiskelumahdollisuuksista tiedottaminen
- opintoihin hakeutumisessa avustaminen, opinto-oikeuden saaminen
- opiskeluympäristöön perehdyttäminen
- opintojen suunnittelu ja ohjaus opintojen eri vaiheissa
- kehittävä arviointi ja palaute

Seminaaria valmistavasta työskentelystä virtuaaliyliopiston www-sivuille perustettavassa keskusteluryhmässä tiedotetaan myöhemmin.

 

Järjestäjät:

Joensuun yliopiston opetusteknologiakeskus ja Joensuun yliopiston koordinoima virtuaaliyliopiston ohjaus- ja arviointiympäristön kehittämishanke, Helsingin yliopiston koordinoima IQ-FORM -virtuaaliyliopistohanke, virtuaaliyliopiston kehittämisyksikkö ja opetusministeriö.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja seminaarista:

tutkija Kirsi Laitinen (013) 2512 365 ja projektikoordinaattori Veli-Matti Thure (013) 2512 364

Lisätietoja järjestäjinä olevien virtuaaliyliopistohankkeiden tavoitteista ja etenemisestä:

Joensuun yliopiston koordinoima virtuaaliyliopiston ohjaus- ja arviointiympäristön kehittämishanke: http://www.joensuu.fi/opetusteknologiakeskus/virtuaaliohjaus/

Helsingin yliopiston koordinoima IQ-FORM -virtuaaliyliopistohanke: http://www.edu.helsinki.fi/iqform


16.12.2002 / opetuki